Küresel gaz piyasalarında en temenni dengesi araştırıldı

Toptan boyutta erke sorunu yaşanırken, hatırlanan raporlar ülkelerin önünü görmesi açısından mefret cafcaf oynuyor. Global doğalgaz piyasalarında talebi düşürecek ateş parçası politikalar uygulanmaması halinde sunma eksikliğinin itidalli vadede keder yaratabileceği öngörülüyor. Uluslararası Erke Ajansı’nın (IEA) Gaz Piyasası- 2022 İlk Çeyrek Raporu’na göre, güzeşte sene müstevli kısıtlamaları sonrası ekonomilerdeki hızlı iyilik ve taşkın çekicilik olayları sonucu global doğa doğal gaz tüketimi tıpkı önceki yıla bakarak yüzdelik 4,6 artarak 4,1 milyar metreküpe ulaştı. Doğalgaz arzının talepteki büyümeye yetişememesi sonucunda Avrupa’üstelik ışıltı doğal gaz fiyatları 2020’ye bakarak 5 intaç, ABD’de 2 intaç ve Asya’dahi spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatları 4 kat arttı. Erdemli doğalgaz fiyatları özellikle uran tüketicilerinin alternatif yakıtlara geçmesine, üretimlerini kısma veya tamamen durdurmasına posta açtı. Artan doğalgaz tüketiminin etkisiyle 2021’de toptan doğalgaz ticareti benzeri eski yıla göre yüzde 9 artışla (81 milyar metreküp) rekor seviyeye ulaştı. Borazan hatlarıyla yapılan doğalgaz ticareti bu dönemde yüzdelik 12 büyüdü ve toptan doğal gaz ticaretindeki artışın yüzdelik 65’ini oluşturdu. Avrupa’nın borazan hatlarıyla gaz ithalatı yüzde 11 artış gösterirken, kıtaya Norveç, Şimal Afrika ve Azerbaycan’dan borazan hatlarıyla gelen doğal gaz sırasıyla yüzde 5, yüzdelik 50 ve yüzde 20 yükseldi. Rusya’nın Avrupa’ya gaz ihracatı ise sabık sene 2020’ye göre yüzdelik 4 arttı ve bu ihracatın balaban tıpkısı kısmı Türkiye üzerinden gerçekleşti. Global LNG ticareti sabık sene yüzde 6 büyürken, Çin Japonya’yı de geride bırakarak ilk kez dünyanın arz balaban LNG ithalatçısı oldu. Geçen sene boru hattı ve LNG projelerinde salgın kaynaklı aksamalara merbut kendisine ortaya çıkan sunma eksikliğinin, toptan doğal gaz talebini baskılayacak hareketli politikalar uygulanmaması halinde ölçülü vadede bulut yaratabileceği öngörülüyor. Hele imal aşamasında olan tahminî 190 bilyon metreküplük doğal gaz sıvılaştırma kapasitesinin yüzdelik 45’inin tamamlanmasının ortalama 14 kamer gecikebileceği hesaplanıyor. Bu kapsamda, projelerdeki aksamaların ati biraz yıl arzı kısıtlayacağı oranlama ediliyor.
Share: