Kumpir üretiminin yarısından fazlasında evcil evlat kullanılıyor

Türkiye’nin patates sulp ihtiyacının yarısından fazlası yerel tohumla karşılanıyor Zürriyet Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Umumi Heyet Üyesi Ökkeş Yıldırım, Türkiye’üstelik 2006 yılında evlat istihsal ve ticareti ile ilişik düzenlemeleri havi 5553 dar kanunun çıkarılmasıyla hür teşebbüs yoluyla başlatılan çalışmalara hız verildiğini belirtti. Yıldırım, dünyada patates tohumunun en çokça üretildiği ülke olan Hollanda’da iklimsel değişiklikler nedeniyle güçlük yaşanmaya başladığını, hesaplı çalışmalarla Türkiye’nin, uygun yer yapısı sebebiyle ati yıllarda kumpir tohumculuğu konusunda söz sahibi ülkelerden olabileceğini anlatım etti. Devlet genelinde 168 firmanın kumpir tohumu üretimi yaptığını, firmalarca denemeleri yapılan ve sertifikalı arkaç gelen çokça sayıda evcil kumpir tohumu elde edildiğini dile getiren Sebep, “Türkiye’bile yılda 500 bin ton sertifikalı sulp ihtiyacımız var. Yerel düzelti ve markalarımız oluştu. Ekincilik Bakanlığı nezdindeki Niğde Patates Araştırı Enstitüsü ve özel sektördeki bazen firmalar yerli ıslaha başladı. Icraat neticesinde, ‘Saruhan’, ‘Yankı’, ‘Kafkas’, ‘Soylu’ üzere domestik çeşitlerimiz var.” dedi. 30 yılı aşkın süredir kumpir sektöründe hayatiyet sürdüren, akıbet yıllarda ise tohumculuk çalışmasına yönelen tıpkı firmanın sahibi tarım efdal mühendisi Ahmet Benzersiz Tezel dahi yerli tohumculuğun başlamasının arkası sıra dekar başına elde edilen verimde cesim seviyede artış görüldüğünü dile getirdi. Tezel, “Tohumculuk çalışmalarının başlamasıyla dekar başına 2 bin 400 kilogram averaj verimden 6 titrem ortalamalara büyüklüğünde gelindi.” dedi.
Share: