KPSS tercihleri ne antlaşma başlayacak, belli oldu mu? ÖSYM KPSS 2021/2 yeğleme tarihleri

Kamuda görevli doğmak talip binlerce aday, KPSS yeğleme tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. 1-8 Temmuz tarihleri beyninde yapılan KPSS 2021/1 merkezi yerleştirmeler sonrası KPSS 2021/2 tercihleri için idraksiz sayım başladı. 2021 KPSS lisans sonuçlarının adayların erişimine açılmasının peşi sıra gözler KPSS 2021/2 yeğleme tarihlerine çevrildi. Bu yıl ikinci defa yapılacak KPSS tercihleri ile lise, lisans ve ön lisans puanları ile Ara Sıra Çekicilik ve Kuruluşların Takım ve Pozisyonlarına yerleştirmeler yapılacak. Peki, KPSS tercihleri hangi devir başlayacak, tarihler belli oldu mu? İşte, KPSS 2021/2 tercih tarihleri karşı detaylı bilgiler… KPSS-2021/2 tercihlerinin 22-29 Boşluk 2021 tarihleri beyninde alınması bekleniyor. Ancak KPSS tercih tarihleri üzerine daha ÖSYM’den eskimemiş açıklama gelmedi. Yeğleme kılavuzu ÖSYM yoluyla yapılacak sesli duyuru ile yayınlanacak. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından alınacak. Konsept bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin genel ağ sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan bilahare ÖSYM marifetiyle ilişkin kurumlara elektronik ortamda verilecek. Adaylar, hile sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Sıra bilgileri, komplo sonuçları ÖSYM’nin genel ağ sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM marifetiyle ilişkin kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Okus Pokus sonuçları ile ilişkin olarak adaylara ve ilişik kurumlara postayla temas vesika gönderilmeyecektir. Amme çalım ve kuruluşları bu bilgileri, elektronik ortamda özlük şifreleriyle (ÖSYM’den edindikleri/edinecekleri çalım şifresiyle) edineceklerdir. Bire Bir kol veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak amacıyla doğrudan yerleştirildikleri kamu alım/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın lüzumlu olduğunu ve bu evrakın ne tarihe kadar nereye tasdik edilmesi gerektiğini bu hava yahut kuruluşlardan öğreneceklerdir. ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, bambaşka aynı sınav veya mülakat yapılmaksızın, rabıta yapılan ekip ve pozisyonlara kamu alım ve kuruluşlarınca direkt atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama üzere öngörülen niteliklere topluluk sıfır veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri gelgel veya kuruluşa konfirmasyon etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. a) A Grubu Kadrolar; Başvekâlet, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve hür genel müdürlük düzeyindeki ilişkin ve ilişkin kuruluşları ile vabeste ortaklıklarındaki, hususi yarışma sınavına tabi izlemek suretiyle girilen ve mukannen bire bir gelme programı sonrası yeterlik sınavına bağımlı tutulan mesleklere ilgilendiren ekip ve görevler ile mülk özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Yasa Mesabesinde Kararname’nin eki listelerde vadi düzlük, umumi ve özel bütçeli kurumlarla bunlara tutkun döner kebap sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, memleket özel idareleri ve belediyeler, mülk özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara sınırlı döner kebap sermayeli kuruluşlar ve değişik amme gurur ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa amme hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
Share: