Koşut miftah ithalatında akıllıcasına eşit tespiti için ilaç alındı

Ticaret Bakanlığı, kamuoyunda “paralel ithalat” olarak aşina, distribütörler haricindeki ithalatçılar yoluyla gerçekleştirilen açar ithalatında denk tespitinin akla yatkın yapılması amacıyla tılsım alacak. Paralel ithalat yolu ile yurda getirilen araçların değer tespitinin makul yapılmamasından kaynaklanan vergiyi de havi kaçaklar yaşanabiliyordu. Alınacak önlemlerle aracın aksesuar, donanım ve özelliklerine bakarak gümrük kıymetinin akıllıca belirlenmesi sağlanacak. Vekillik vasıtasıyla konuya ilgilendiren, “distribütörler haricindeki ithalatçılar aracılığıyla gerçekleştirilen vesile ithalatında gümrük kıymetinin tespiti işlemleri” konulu bir tamim yayınlandı. Bakanlığa anlamaklık fail bilgilerden, distribütörler haricindeki ithalatçılar yoluyla gerçekleştirilen anahtar ithalatında karşılık tespiti üzerine güçlükler yaşandığı ve tereddütlerin oluştuğunun belirtildiği genelgede, Gümrük Kanunu uyarınca, gümrük işlemleriyle ilgili kişilerin, idarenin talebi konusunda belirlenen süreler içinde mukteza bilcümle vesika ve bilgileri atfetmek ve her cins yardımı sağlamakla görevli olduğu anımsatıldı.söz konusu miftah ithalatında uyulacak kurallar şöyle sıralandı: – İthale konu aracın müvezzi sıfatıyla ithal edilip edilmediği, ithalatçıdan realizasyon edilecek sözleşmeler incelenerek tespit edilecek. – Bildirme edilen gümrük kıymetinin esas veya doğruluğu konusunda akıllıca tereddüt oluşması halinde, eşit tespit yöntemleri ile denk araştırması ve incelemesine ait yerine Gümrük Kanunu ve sekunder tensikat mucibince, beyan sahibinden, gümrük idaresince belirlenecek ilave ispatlayıcı vukuf ve belgeler istenilerek muamelat yapılacak. – İthale laf aracın distribütörünün bulunması halinde, gümrük kıymetinin tespitinde, distribütörden gerçekleştirme edilen eşit bilgisi, gümrük kıymeti ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde marifet adına dikkate alınacak. – Araca ilişik, ihraç ülkesi gümrük idaresi vasıtasıyla planlı ihracat beyannamesinin ve aracın geçmiş satışında üreticisi aracılığıyla düzenlenen faturanın musaddak örneği beyannameye eklenecek ve gümrük idarelerince bu başlık arama edilecek. söz konusu belgelerin eklenmediği beyannamelerin araştırma ve/yahut arama işlemleri tamamlanmayacak. Data kartı (teknik nitelikler kartı) olan markalar amacıyla bu kartın beyannameye eklenmesi maksut genelgeye bakarak, özge uyulacak kavait şöyle: – Beyannameye eklenen faturaların, Gümrük Yönetmeliği’nde tamlanan hususlara uygun olup olmadığı ile bahis konusu faturalarda, çevirici üstünde bulunan ilave donanım ve aksesuar bilgileri ile bunların kıymetlerinin kayran alıp almadığı taharri edilecek.- Beyan edilen gümrük kıymeti ve/veya araçta kâin donanım ve aksesuarların tespiti üzere seçme halükarda, ilgilendiren markanın Türkiye distribütöründen aracın şasi numarası anne alınarak, taşıdığı tesisat ve aksesuarlar ile kıymeti üzerine bilgi istenilecek. Distribütörün bulunmaması halinde üniversitelerin ilişkin bölümlerinden aracın aksesuar ve donanımları ile ait beceri tabir talep edilecek. – Dar dışı araştırmasına gidilmesine ihtiyaç duyulması durumunda, dış satımcı ülkeden karşılık alınabilmesi için temenni yazısında, az dışı araştırmasına ihtiyaç duyulma nedenleri maddeler halinde degaje ve beliğ şekilde belirtilecek..