Koronavirüs sürecinde zincir marketler amacıyla açılan soruşturmada sözlü defans aşaması

Koronavirüs sürecinde zincir marketler üzere açılan rakiplik soruşturmasında aday defans aşamasına gelindi. Rakiplik Kurulunun, koronavirüs salgını sürecinde, zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumundaki müstahsil ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler üzerine yürüttüğü soruşturmanın sözlü defans toplantısı 27 Teşrinievvel’de yapılacak. Rekabet Kurumu’nun genel ağ sitesinde yapılan duyuruya göre, Kurul kararı göre koronavirüs salgını sürecinde, pejmürde azık ve arılık ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik açılan soruşturmada namzet defans aşamasına gelindi. Toplantıya bayram almak amacıyla katılmak talip şikayetçi ve üçüncü kişilerin, güruh konusuyla ilişkin yarar ilişkilerini ortaya koyan hikmet ve belgeleri içeren dilekçeyle 20 Teşrinievvel mücahede saati sonuna kadar Kuruma başvurması gerekiyor.