Koronavirüs mücahede alanını internete kaydırdı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) araştırmasına göre, 10 veya henüz çok çalışanı olan girişimlerin internet erişimine erbap olma oranı, bu yıl yüzde 95,3 oldu. Girişimlerin yüzde 30,5’i, 2020 yılı boyunca bilgisayar veya cep telefonu eliyle girişimin e-öğün sistemine açıktan erişimi olan müteharrik oranını artırdığını, yüzdelik 25,3’ü devir içi toplantılarının sayısını, yüzdelik 24,3’ü e-öğün dışında girişimin bilişim teknolojileri sistemlerine alarga erişimi olan çalışan oranını artırdığını bildirme etti. E-misil sistemine uzaktan erişimi olan etkin oranını artıran girişimlerin yüzde 89’u, devir içi toplantılarının sayısını artıran girişimlerin yüzdelik 93,1’i ve e-yol dışında girişimin enformatik teknolojileri sistemlerine alarga erişimi olan müteharrik oranını artıran girişimlerin yüzde 90,2’si bu artışların nedenini ağız ağıza ya de kısmen koronavirüs salgını adına tabir etti. Koronavirüs salgını dolayısıyla 2020’de web sitesi veya müteharrik çalışmalar evet da EDI aracılığı ile servet yahut hizmet satışına başladığını yahut bey çabalarını artırdığını bildirme eden girişimlerin oranı yüzde 14 oldu. Bu büyüklük, etkin sayısı gösteriş grubuna göre incelendiğinde, müstevli nedeniyle 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 13,6’sının, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 15,2’sinin ve 250 ve üst çalışanı olan girişimlerin yüzde 20,5’inin e-satışa başladığı yahut komutan çabalarını artırdığı görüldü.
Share: