Kooperatiflerin denetim usulleri yenilendi

Kooperatifler kanunlarla yönetiliyor ve devletçe denetime bağımlı tutuluyor. Bu alanda denetimle ilgilendiren yeni kararlar alınarak uygulamaya geçildi. Ticaret Bakanlığı eliyle hazırlanan Kooperatif ve Eğin Kuruluşlarının Denetimine Dayalı Talimatname, Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmelikle, kooperatif ve kooperatiflere ilişkin ense kuruluşlarının denetleme konuları ve kapsamı, denetçilerin nitelikleri, bakı organının üyelerinin seçilmesi, üyelerin görev, izin ve sorumlulukları tayin edildi. Ayrıca, kooperatiflerde dış denetimin konusu ve dış denetçinin nitelikleri ve eğitimleri, dış denetime bağımlı kooperatifler, çıkışlı birlikler ve dalan birlikleri birlikte belirlendi.
Share: