Kooperatifler kanunu birçok yenilikle alay malay yayınlandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında kayran düz kazanç usul kanunu ile bazı kanunlarda mübayenet yapılmasına dayalı kanuna göre, alacak sistemine yenilikler getirildi. Tıpkısı Resmi Gazete’bile yayınlanan kooperatifler kanunu ile bazen kanunlarda ayrım yapılmasına dayalı kanuna bakarak, kooperatiflerde katılım başvurusu yapıldıktan bilahare kooperatif yönetim kurulu, başvuruyu tıpkısı ay içre sonuçlandıracak ve müracaat sahibine bildirecek. yönetim kurulu, ana sözleşmede tamlanan şartları taşıyanları ortaklığa kabulden kaçınamayacak. Umumi asamble toplantısı, temel sözleşmede hüküm bulunması neredeyse elektronik ortamda bile yapılabilecek. Yasayla katılma payı değeri yeniden düzenlendi. Buna bakarak tıpkı katılma payı değeri ve senetle piyes edilmeyen beherglas payın değeri 100 teklik olarak belirlendi. Ortaklık payının değeri, kooperatiflerin gaye ve ruh konularına göre ilgili bakanlıkça artırılabilecek. Kooperatifler, kooperatif birliklerine; kooperatif birlikleri bile şekil birliğine eş olmadığı takdirde, kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefillik sağlayamayacak ve amme kaynaklı zirai desteklemelere tavassut yapamayacak. Bu kapsamdaki başvurularda; birlikler kooperatifleri, format birliği dahi birlikleri ortaklığa kabulden kaçınamayacak. Ticaret Bakanlığı yoluyla umum kooperatif ve art kuruluşlarının, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda eriştiği ve merkezî bilgelik tabanının yönetildiği Kooperatif Bilgelik Sistemi (KOOPBİS) benzeri yıl zarfında kurulacak. Yasaya eklenen arızi maddeye bakarak, kooperatifler ve peş kuruluşları, esas sözleşmelerini bildirme geç üç yıl ortamında bu kanun hükümlerine uyum yol açmak zorunda olacaklar. Temel sözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve ense kuruluşları bozgun sayılacak.