Konutlardaki hangi gider kime ilgili

Günümüzde aile kiraları anbean artıyor. Aidatlar bile az çok efdal. Antrparantez bazı hacısı hocası sitelerde ödenen aidatlar, kiralarla birlikte tıpkı ezgi izliyor. Ailelerin bütçesini kahir bu duruma benzeri bile arada bir karşılaşılan ekstra giderler ekleniyor. Tamam tığ hangi masrafın bize ilişik olduğunu, hangisinin ev sahibinden rica edileceğini ya da binanın mı ödeyeceğini zahir bileceğiz. Düyun Kanunu, esasen kira ilişkileriyle ait cemi detayları ortaya koyuyor. İşte yekpare bu soruların cevabını sizin için derledik. Kiracı, bazı masrafları kira bedelinden düşebilir. Kiracıların, kiradan düşebileceği masraflarla ilişkin hakları da kanunlarla korunur. Kiralanan sülale evet bile iş yerinde tıpkısı donanım sorunu, küf, nem, kombi bozulması kadar sorunlar yaşanırsa müstecir, sorunun makul bir süre süresince düzelmesini murat ölçü. Bu sürede sevgili giderilmezse müstecir, sorunu dünyalık sahibi adına giderir. Sorunun çözümü amacıyla harcadığı bedeli dahi faturasını ibraz ederek kiradan düşer. Binalardaki eş yararlanma alanlarıyla ilişik bakım-onarım giderleri da mülk sahibine aittir. Dış alnaç boya badanası, mantolama, asansör bakım masrafları, çatı tesisatında tebeddülat kadar masrafları dünyalık sahibi öder. Mezuniyet Mülkiyeti Kanunu ’na göre, kat malikinin giderlere müteveccih borcundan kiracılar  ortaklaşa ve müteselsilen sorumludur. Kiracının sorumluluğu kira miktarı ile sınırlıdır. Kiracının eş alanlarda oluşan gider için yaptığı ifa, kira borcundan düşülür. Müstecir, kiraya verenin izni ile boya badana üzere konutu evet de hisse senedi durumunda ayrım yapabilir. Kiraya veren, daha çok bu izinle gelişigüzel konutunu evet bile gelişim yerinin bozuk haline getirerek konfirmasyon etmesini isteyemez. Yapılan uymazlık nedeni ile mülkte oluşan değer artışını kiraya yansıtamaz. Eşyalı sülale kiralandığı ant, eşyalarda meydana gelen arızanın tamirat ücretini dahi para sahibi öder. Tamiri kiracı yaptırırsa bu masarif üstelik kira bedelinden düşülebilir. Düyun Kanununa göre, ev sahibinin öncelikle evi kiracıya kullanıma uygun bire bir şekilde teslim etmesi ve ittifak süresi boyunca bu elverişliliği sağlaması gerekiyor. Kiralanan sonra ayıplı duruma gelirse kiracı; kiraya verenden ayıpların giderilmesini, kira bedelinden ayıpla uygun bir iskonto yapılmasını, zararının giderilmesini isteyebilir. Fakat, zararın giderilmesi istemi değişik ihtiyari hakların kullanılmasını önlemez. Makro ayıp yerinde kiracının sözleşmeyi tağyir hakkı saklıdır. Şayet evde evet birlikte işyerinde kullanımı elverişsiz kuzuluk getiren mesail para sahibi marifetiyle giderilmez ya üstelik kiracının bile icar bedelinden düşerek gidermesine müsaade verilmezse iptal hakkı doğar.
Share: