Konuta gelecek yeni KDV modeli, fiyatları düşürecek

Kaynak ve Maliye Bakanlığı ’nda KDV ile ilişkin sadeleştirme çalışması kapsamında getirilmesi planlanan konutta KVD indirimi ev almak isteyenlere kazanım sunacak. Bahis ile ait icraat tamamlandı ve hem tüketiciyi hem sektörü rahatlatacak yıpranmamış benzer Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin peşi sıra  kafa karışıklığının giderilmesi üzere konutta bile 150 metrekareden şişman konutlarda KDV yükünün düşürülmesi planlanıyor. Konuta getirilmesi memul kullanılmamış KDV modeli ile vaktiyle 150 metrakareyi aşan büyüklükte makbul yüzde 18 KDV oranı, 150 metrekareye kadar konutlarda yüzde 8’e düşecek. Yalnız 150 metrekareyi aşılan kısımdan yüzde 18 KDV alınacak. Bu tapu harçlarına da iskonto kendisine yansıyacak. Kentsel dönüşümdeki yüzdelik 1’luk aplikasyon devam ederken, tapu harçlarında de düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Tapu harcı habbe değerinin binde 20’si oranında alınıyor. Bugün itibariyle 1 milyon teklik evde almaç 20 bin teklik, vandöz de 20 bin liralık tapu harcı ödüyor. Bulunan sistemde 150 metrekareye büyüklüğünde yüzde 1 ile 8 oranı, 150 metrekarenin üstünde ise eksiksiz metrekareye yüzde 18 kendisine uygulanıyor. Imdi bölük alındığında düet KDV uygulanmasının devreye girmesi bekleniyor.
Yeni modelle, örneğin 170 metrekare olan tıpkısı konuta, ikili KDV sistemi uygulanacak. 150 metrekareye kadar yüzde 8, üzerindeki 20 metrekare için yüzde 18 KDV bahis konusu olacak. 151  metrekare ve 1 milyon liralık olan aynı konutta vaktiyle yüzdelik 18 KDV’den 180 bin liralık ödeniyorken, demincek miktar 150 metrekareye büyüklüğünde yüzde 8’den hesaplanacak ve KDV 80 bin liraya düşecek. Böylelikle 1 milyon lira konutta alacak 100 bin lira olacak. Örneğin demincek 500 bin lira 150 metrekarelik ofis yüzdelik 8’den 40 bin teklik KDV ödenirken, 151 metrekare olan konutta kül toplam için yüzdelik 18 KDV ödeniyor ve bu hesaba göre barajı geçtiği için toplamda 90 bin teklik KDV ödeniyor. Fakat yıpranmamış uygulamaya göre 150 metrekarelik hane amacıyla 39 bin 732 liralık ve 150 metrekareyi güzeşte 1 metre kare amacıyla bile 595,98 lira olmak için toplamda 40 bin 948 lira ödenecek. Yenin sisteme göre 500 bin lira ve 151 metrekarelik ayrımsız konutta 49 bin 647 liralık algı söz konusu.
Share: