Kom muhasebe bilgelik ağına katılan işletmelere 600 lira bindi

Tarım ve Orman Bakanlığı yoluyla hazırlanan Kom Muhasebe Vukuf Ağı (ÇMVA) sistemine dahil olan tarımsal işletmelere 2021 yılı üzere 600 teklik ortaklık desteği sağlanacak. Çiftlik Muhasebe Bilgelik Ağı Sistemine Karışma Olan Zirai İşletmelere Ortaklık Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Deklerasyon, sistemin kurulduğu 81 ilde hasbilik esasına dair yerine ağabey katılan işletmelere 2021 yılı üzere yapılacak katılım desteği ödemesine ilişkin asıllar ve esasları kapsıyor. Ödemeler, Maraba Taşıt Sistemi’ne (ÇKS) ve/yahut Bakanlık tarafından oluşturulan değme yönetsel anahtar sistemine kayıtlı bulunup, ÇMVA sistemine karışma olan, aynı saymanlık yılı boyunca tarımsal faaliyetlerine ilişik saymanlık verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri Tarım Reformu Umumi Müdürlüğüne gönderilen zirai işletmelere yapılacak. Zirai işletmelere, “2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Matbu ve Sertifikalı Evlat Kullanma Desteklerine İlişkin Karar”a güvenerek pres başına ve bir defada kalkışmak üzere bu sene üzere 600 lira paydaşlık desteği ödenecek.
Share: