KİT’lerin personel kurum usulleri belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığının “2022 Yılına Ilişkin Genel Envestisman ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dayalı Tebliğ”i Resmi Gazete’bile yayımlandı. Buna bakarak, amme iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, 1 Aile 2022’den sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına alınanlar, 3 sene geçmedikçe görev yaptıkları kuruluşlara ve değişik amme gelgel ve kuruluşlarına atanamayacak. Buna bakarak, sermayesinin yüzde 50’sinden ilavesi KİT’e ilişkin olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan çok ortaklı şirketler, 2021 yılında ayrılan personel sayısı belirlenirken, emeklilik, istifa, alım dışı aktarım, ahiret yolculuğu ve iş akdi feshi marifetiyle ayrılanları dikkate alacak. Bu yıl Bakanlıkça sermaye transferi yapılan KİT’ler ve sınırlanmış ortaklıklarının personel nasıp işlemleri Bakanlığın akla yatkın görüşüne ilişkin olacak. Bu teşebbüsler, tebliğin ekinde saha kayran “Personel Kâm Formu”nu doldurarak isteklerini gerekçeleriyle Bakanlığa ileterek ve mukteza izni aldıktan bilahare işlemlerini tamamlayacak. Yapılması planlanan personel alımlarında, amme teşebbüsleri istihdam garantili kurs kapsamında, yontu ve unvan belirtilerek birçok kişinin alınmasının planlandığı, planlanan kursun temel ve bitiş tarihleri, yüzdelik kaç güvenceli olacağı gibi bilgilerle Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile paçarız mutabakatın bulunduğunu gösteren doküman Bakanlığa iletilecek.Bu kaide, geçmiş yıllarda üstelik uygulanmıştı. Kurumsal çalım yöntemiyle teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, mesleğe hususi yarış sınavıyla havari olarak girilen kadrolar, bulunulan pozisyondan farklı ve tahsil durumu bakımından idrak ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar bu sınırlamanın dışında olacak. Atamalar üzere 2021 yılında Bakanlıktan akla yatkın düşünce alınan fakat sınav ve/yahut atama işlemlerine müteveccih gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan personel nasıp izinleri, 2022 yılında ilave bire bir izne gerekseme bulunmaksızın kullanılabilecek. Atamalarda yeryüzü geç 30 dönüş içerisinde tayin sayıları, ün ve pozisyonları, atamaya ait mevzuat bilgisini içeren resmi alfabe ile Bakanlığa vukuf sunulacak. Teşebbüsler, 2022 yılında çalıştıracakları arızi işçilerin mecmu eş/ay süresini, Bakanlıkça bildirilen tavanı aşmayacak şekilde, sene süresince askerden dönecekleri bile dikkate alarak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına ara sınav ettirecek. Teşebbüsler, maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması üzere çokça yıllı bakım çalım ihalesine çıkabilecek.Program hedefleri ve işletme bütçesi kısıtları dahilinde, 2022 yılında ihale tarafından alınacak hizmetlerin tutarı, Bakanlıkça bildirilecek tutarı aşamayacak. 2023 yılı ve sonrasına ilişkin hizmet alımı tavanları, 2022 yılı için Bakanlıkça bildirilen tavanın her sene üzere yüzde 10’ar artırılması aracılığıyla hesaplanacak. 2024 yılı sonrasını kapsayan çok yıllı hizmet alımlarına ilgilendiren Bakanlığın görüşünün alınmasını müteakip, Hazine ve Maliye Bakanı marifetiyle karar verilmesi yerinde, söz konusu sene sonrası üzere bakım çalım tavanı, esbak yılın hizmet çekicilik tavanının yüzde 10 artırılması vasıtasıyla hesaplanacak. Hizmet alımı tavanının artırılması halinde, konuya ilişkin umumi heyet kararının tıpkı örneği Bakanlığa ve ilgisine bakarak 10 iş günü içerisinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına gönderilecek. Bu kapsamda gönderim yılda sunu fazla 2 kere yapılabilecek. Amme teşebbüslerince hazırlanacak işletme bütçelerinin, programda meydan kayran mali meram ve tavanlarla düzenli olması ve işletme bütçelerinde finansal tasavvur ve tavanları oluşturan her bir kaleme tafsilatlı yerine saha verilmesi mecburi olacak.Bu tedbirlerin ehliyetli olmaması yerinde ve zorunlu hallerde teşebbüsler, izlence çerçevesinde tayin edilen finansal büyüklüklerle eğlenceli olacak şekilde bankalardan ticari cesaret kullanımı dahil diğer finansman yöntemlerine başvurabilecek. Kamu işletmeleri, Bakanlıkça kendilerine bildirilen kullanıcı adlarını ve şifrelerini kullanarak “https://hmportal.hmb.gov.tr/irj/portal” internet adresinden methal yaparak, istenilen tabloları dolduracak ve bahis konusu genel ağ sayfasını gelişigüzel aktarılma ziyaret ederek akıbet gelişmeler, duyum ve duyurulardan haberdar olacak. Elverişsiz dışı mecbur ortaklığı ve iştiraki mevcut teşebbüsler da bu şirketlerin bağımlı oldukları mutluluk mevzuatına veya Türkiye’deki mevzuata makul müstahzar 2020 ve 2021 yıllarına ait bilançolarını, dirimlik tablolarını, nakit akın tablolarını, temiz resülmal değişim tablolarını ve kar tevzi tablolarını 31 Mayıs 2022’ye kadar Bakanlığa iletecek..
Share: