Kısa vadeli dış takanak stoku, 125 bilyon dolar oldu

Orak Ayı sonu bakımından, güdük vadeli aut vecibe stoku, 2020 yıl sonuna bakarak yüzde 9,7 oranında artışla 125 milyar 300 milyon MEMLUK doları kendisine gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı gelişmemiş vadeli dış takanak stoku yüzde 2,6 oranında artarak 58 milyar 900 milyon KÖLE doları olurken, gayrı sektörlerin güdük vadeli aut namus borcu stoku yüzdelik 10,8 oranında artarak 39 milyar 400 milyon BENDE doları düzeyinde gerçekleşti. Bankaların elverişsiz dışından kullandıkları güdük vadeli krediler, 2020 sene sonuna bakarak yüzde 1 oranında artarak 13 bilyon 800 milyon ÇAKER doları seviyesinde gerçekleşti. Vezneci dış sıkıntılı dışı yerleşiklerin döviz mevduat hesabı yüzdelik 4,5 oranında artarak 15 bilyon 900 milyon KÖLE doları, sınırlı dışı beledi bankaların mevduatı birlikte yüzde 9,3 oranında artışla 14 milyar 500 milyon ESIR doları namına gerçekleşti. Antrparantez, ancak dışı yerleşiklerin “TL” cinsinden mevduatları geçen sene sonuna göre yüzde 3,6 oranında azalışla 14 milyar 800 milyon ESIR doları seviyesinde gerçekleşti.