Kırıkkale Faziletkâr İhtisas Hastanesi “Ana Dostu Sayrılarevi” unvanı aldı

Kırıkkale Faziletli İhtisas Hastanesinin “Anne Dostu Sayrılarevi” unvanı almaya türe kazandığı bildirildi.

İl Afiyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Esenlik Bakanlığının temel sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak ana adaylarının tehlikesiz ve birinci sınıf tevellüt hizmetine ulaşmalarını hatırlamak için “Asıl Dostu Sayrılarevi” programının hayata geçirildiği anımsatıldı.

Programın, El Sağlığı Genel Müdürlüğü Karı ve Tenasül Sağlığı Dairesi Başkanlığınca yürütüldüğü aktarılan açıklamada, “Izlence kapsamında, Yüksek ihtisas Hastanesinde esas ve esas adayları amacıyla mahremiyete dair yegâne yabanlık travay, doğum ve lohusa odalarında gebelerin kendilerini ocak ortamında hissedebilmeleri, akım özgürlüğü sağlayabildikleri ve istediği refakatçi ile kalabilecekleri alanlar oluşturuldu.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, izlence sorumluları eliyle sayrılarevi personelinin tamamına hizmet içi terbiye verilerek fiziksel koşullarını güçlendirildiği, doğum salonunun konforlu bir şekilde tasarım edildiği belirtildi.

Ana Dostu Sayrılarevi Millî Murakıp ekibince hizmet sunumunda cansiparane çalışan hekim ve ebelerle hizmet düz mehtaplı, lohusa ve yakınlarıyla uygun görüşmeler yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Icraat sonucu hastanemizin birçok birimi bakanlığımızca görevlendirilen kadro marifetiyle değerlendirilerek kriterlerin tamamının adına getirildiği gözlemlendi ve Yüksek İhtisas Hastanesi ‘Temel Dostu Sayrılarevi’ unvanı almaya adalet kazandı. Kıymetlendirme sonucunda hastanemiz, 2023 yılının önce ‘Anne Dostu Şifahane’ unvanını almaya adalet kazandı.”

Share: