Kırat korumalı mevduat sisteminde ayrım

Kırat korumalı tevdiat sisteminde ayrım yapıldığı açıklandı. Aplikasyon başlarken 21 Antrakt 2021 tarihinde bulunan olan dolar, euro ve sterlin hesaplarının sisteme karışma olmasına imkan sağlanmıştı. Yıpranmamış kararla bu sıra 31 Açıklık 2021 olarak belirlendi. Düzenlemeye eklenen yıpranmamış hükümle kırat korumalı yatırım üzere Suret Bankası’nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde alt kurul ve gider ödenebilmesine imkan sağlandı. Kur korumalı yatırım sistemine dahil olanlara tıpkısı defaya mahsus bindi ödenmesi hükmü üstelik değişti. Sisteme dahil olan TL mevduat ve ortaklık hesaplarına vade böylece yenileme imkanı getirildi. Buna göre, sisteme karışma olacak hesaplar üzere meri tarih sınırı kaldırıldı. Sisteme dahil olanlara aynı defaya galiba bindi ödemesi yapılması hükmü değiştirilerek mehil sonunda yenileme imkanı sağlandı. bahis konusu kararlar altın hesabından Türk lirasına inkılap amacıyla bile makbul olacak. Resmi Gazete’da yayınlanan tebliğlere bakarak, gerçeklik kişilerin düzey korumalı tevdiat sistemine karışma olabilecek bankalardaki döviz hesapları amacıyla ruz sınırı kalktı. Uygulama önceden 21 Meyan itibariyle bulunan olan dolar, euro ve sterlin hesaplarının sisteme dahil olmasına imkan sağlanmıştı. Yıpranmamış düzenlemeye göre, esas kişilerin seviye korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek döviz hesaplarına sıra sınırı konmadı. Sıkı içi yerleşik hukuksal can/şirketlerin düzey korumalı mevduat sistemine karışma olabilecek hesapları üzere ise 31 Boşluk 2021 tarihi belirlendi. Resmi Gazete’dahi yayıNlanan değerli hesaplarından Türk lirası mevduat ve iltihak hesaplarına dönüşümün desteklenmesi üzerine tebliğe göre, tıpkısı kararlar zer hesabından TL’ye tahavvül için birlikte muteber olacak. Kaynak kişilerin bankalardaki altın hesabı üzere 28 Antrakt olan ruz sınırı kaldırıldı. Şirketlerin 31 Ara tarihi itibariyle bankalarda olan değerli hesabı TL’ye dönerse desteklenecek. 21 Antrakt 2021’den bilahare bankalarda açılan dolar, euro, sterlin ve kızıl hesapları birlikte düzem korumalı tevdiat sistemine dahil olabilecek. Düzenlemeye eklenen bakir hükümle kırat korumalı tevdiat amacıyla Biçim Bankası’nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve harcama ödenebilmesine imkan sağlandı. Kırat korumalı tevdiat sistemine karışma olanlara bire bir defaya galiba bindi ödenmesi hükmü da değişti. Sisteme karışma olan TL yatırım ve paydaşlık hesaplarına vade sonunda yenileme imkanı sağlandı. Ensiz dışında yerleşik Türk vatandaşları üzere makbul ve fehamet destekli yuvam hesabıyla ilişkin hükümler de değişti. Yuvam hesabına daha çok bankalarda adisyon açma şartlarını haiz ecnebi tabiiyetli hayat ve şirketler bile dahil olabilecek. Yuvam hesabı kapsamında açılan TL hesaplara üstelik mehil sonunda yenileme imkanı sağlandı.
Share: