KGF mal bu sorunun çözüm yollarından birisi

Dünyada ve Türkiye ’dahi ekonomilerin ana taşları KOBİ dediğimiz aşağılık ve orta destan işletmelerdir. Bu işletmelerin finansman kaynaklarına ulaşmalarındaki sunma iri problemi üstelik tam teminatlara eş olmamaları. Bu nedenle pres sermayesi evet da envestisman ihtiyacı üzere zaruri fona benzeri cins erişemezler. İşte KGF bu sorunun hal yollarından birisi. Kefillik, yani bir kabil kefillik yaparlar. Birinin borcunu ödememesi durumunda bilcümle sorumluluğu üstüne alır.
Müteselsil kefildir. Yani borcun yerine getirilmesinde değiştirmeden medyun kabil borcun ödenmesini üstlenir. Itimat Güvence Fonu’nun kendisi itimat vermez. Fakat işletmeler lehine kefil yerine bankalardan yüreklilik kullanımını kolaylaştırır. Fakat riski da ağız ağıza ortadan kaldırmaz. Aslında tıpkısı nevi riski paylaşır. Ümranlı mukavim çok ülkede bu herkes uygulanır. KGF, Türk Tecim Kanunu ’na göre 1991’üstelik kurulmuş bire bir çok ortaklı şirkettir.
Daha sonradan bünyesine kamu kuruluşu olan şürekâ katıldı. Özellikle 2008 yılının ikinci yarısından itibaren faaliyetlerine hız verdi.o dönemde devreye artık girdi. Bu cümle hoppadak KOBİ ’lerin iktisadi faaliyetlerini bitmeme ettirmesini sağlamıyor. Tıpkı zamanda hayata geçirilemeyen projelerin uygulanabilmesine de olanak tanıyor. Emniyet Güvence Fonu ’nu oluşturan şürekâ fonun kaynağına bile destek oluyor. KGF ’nin kaynaklarını; hazine fonu, kendi özkaynakları ve yetersiz dışı fonlar oluşturuyor. Türkiye ’nin çeşitli köşelerinde bölge temsilcilikleri var, onların aracılığı ile sahaya iniyor. Görüntü, ekonomiyi oluşturan sektörlerle toplantılar düzenliyor, ancak dışında eş alım ve bankalarla bağlantı kuruyor. Türk ekonomisinin neye ihtiyacı var, KOBİ ’ler daha çok nerelerde tıkanıyor gibi tetkikat yapıyor. kimi vakit haddinden fazla değişik konularda Emniyet Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak yıpranmamış bindi paketi gündeme geliyor. Hükümet, KGF desteği ile duyurduğu bu paketlerle hisse senedi dünyasını rahatlatıyor. Özetle, KGF, KOBİ ’lerin önünü açıyor. Onlara kefil oluyor. Sağladığı kefaletle anlaştığı bankalardan ucuz ve mufassal vadeli töz sağlıyor.Bazen destekleri yüzdelik 100 ’e çıkabiliyor. Desteğe amme ve özel bankalar katılabiliyor. Cümle bu detaylar açıklanan paketi bakarak farklılık gösteriyor. Envestisman, kalkınma, istihdam, istihsal, dış satım sağlayan ve mülhak değeri efdal ürünlerin üretimine müteveccih firmalara evleviyet tanınıyor.
Döviz kazandırıcı neşelilik tay tay arabası ve dış satım potansiyeli taşıyan KOBİ’leri destekliyor. Yapılan bu destekler piyasalara müspet yönde tartı ediyor.
Kısacası, gelişim dünyasına etraflı vadeli TL cinsi kredilerle soluk aldırılıyor.
Esnaf ve sanatkarlar ayrıca azade patika sahipleri üstelik sistemden yararlanabiliyor. KGF, inşaat, yer, yapı kooperatifleri dünya gelmek üzere birlikler ve birliklere mecbur kooperatiflere de kefalet desteği sağlıyor. KOSGEB, TÜBİTAK, ile Uran ve Uygulayım Bilimi Bakanlığı gibi kurumlarla işbirliği yaparak bile kefalet veriyor. KGF bugüne büyüklüğünde 1 milyon 273 bin 764 işletmeye bindi verdi. Özkaynak kefaletlerinden yalnız KOBİ ölçekli işletmeler yararlanabiliyor.
Hazine desteklerinden ise turizm, ekincilik, sanayi kadar çokça değişik alanlar devreye giriyor. İşletmenin krediyi ödeyememesi durumunda banka krediyi KGF ’den istiyor.İşletme ve kefilleri aleyhine, banka ile gelişigüzel kanuni işlemler başlatılarak kanunu takip yapıyor..
Share: