Keyif çalışanlarına ek ödeme 2021: Ekleme ödeme kimlere verilecek?

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama uygulaması sürecinde akıbet tıpkısı haftada bunaltıcı tıpkısı akın yapan Türkiye, aşılamada günce 1 milyon dozu geçti. Çözme böyle olunca hastanelerdeki aşı odalarında çalışan personelin aksiyon yükü dahi arttı. Bu kapsamda Afiyet Bakanlığı 81 ilin esenlik müdürlüğüne, esenlik personeline ilişik ifa yapılması mevzulu genelge gönderdi. Peki katma ödeme kimlere verilecek? Özel hastane personeline mülhak ödeme verilecek mi? Özel afiyet kuruluşlarında memur personele katma ödeme yapılacak mı? İşte detaylar… Keyif Bakanlığı, “Koranivürs Pandemisi Zımnında Oluşturulan Aşı Odalarında Fariza Işleyen Personele Ilişik Ödeme” mevzulu genelgeyi 81 ilin keyif müdürlüğüne gönderdi. Covid-19 salgınının ortadan kaldırılması üzere aşılama çalışmalarının hızlandırıldığının vurgulandığı genelgede, telkih odalarında görevlendirilen personele motivasyonlarının artırılması için mülhak ifa yapılacağı kaydedildi. Buna bakarak, ilgilendiren talimatname kapsamındaki personelden Covid-19 üzere oluşturulan aşı odalarında telkih beğenmek amacıyla görevlendirilenlere yapılacak ilişik ödeme, tabipler için yüzde 30, doktor dışı afiyet hizmetleri sınıfı personel amacıyla yüzdelik 100 artırımlı uygulanacak. Hekim dışı afiyet hizmetleri sınıfı personel için hesaplanan tutar, 209 sayılı kanunun 5’inci maddesi göre ödenen sabit ek ödeme tutarından mahsup edilmeden ödenecek. Ayrıca ikinci ve üçüncü evre keyif tesislerinde ilişik ilişik ifa yönetmeliği kapsamında kâin personele 1 Nisan 2021’den konuşmak üzere 4 kamer süreyle munzam ödeme yapılacak. Eğitim Bilimi ve araştırı hastanesi sıfır Çap Hastaneleri Hususi Üst Hastaneleri SSK Hastaneleri ve Sair resmi çalım hastaneleri anlaşılır. İkinci paye hususi keyif kuruluşu Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre müsaade almış özel hastaneler ile Ayakta Canlandırma ve Tedavi Yapılan Özel Afiyet Kuruluşları Hakkında Talimatname kapsamında açılan özel tababet merkezleri ve özel dal merkezleri anlaşılacaktır. Üçüncü aşama sağlık kuruluşu Eğitim ve araştırı hastaneleri, Özel ense terbiye ve araştırı hastaneleri ile Darülfünun hastaneleri anlaşılacaktır.
Share: