Kerem Bahçeli’nin Türkiye ekonomisine güveni cümle

MHP Umumi Başkanı Izzet Bahçeli, mukayyet tıpkı açıklama yaptı. Bahçeli, Türkiye ekonomisinde alışılmamış tek molekül olmadığını söyledi. “Krizseverlere hizmet, sadece Türkiye ’nin düşmesini gözleyenlere himmettir.” diyen Bahçeli, Türkiye’nin büyüyen, güçlenen ve zenginleşen tıpkı ülke olduğunu söyledi. Güdük sürede seçme şeyin eskisinden elan bol olacağını de sözlerine ekleyen MHP lideri, dönemsel sorunların eğreti olduğunu söyledi. Bahçeli’nin konuyla ilişik ifadeleri şu şekilde: “Yükselen, toparlanan ve dengeye gelen Türkiye ekonomisinde alışılmamış hiçbir husus yoktur. Geleceğe güvenle benzemek varken, makroekonomik parametrelerle ilişik cahilane polemikler fora etmek yalnızca krizseverlere hizmet, sadece Türkiye ’nin düşmesini gözleyenlere himmettir. Türkiye büyüyen, güçlenen ve zenginleşen tıpkısı ülkedir. Dönemsel sorunlar geçicidir, güdük süre sonra değme şey eskisinden elan dolgunca olacaktır. Dünyanın dört bir tarafı kaynarken, çevremiz kuşatma altındayken, Türkiye ’nin iç cephesini düşürmeye, kaleyi yıkmaya azmetmek vatana ve millete ihanetle eşdeğer benzeri aymazlıktır.”
Şevket Bahçeli, yazılı açıklamasında Kılıçdaroğlu’nun namzetlik tartışmalarına birlikte değindi.Bahçeli açıklamasında, “Buna rağmen zillet ittifakının reisicumhur adayını belirlemeye, CHP Genel Başkanı ’nın iddia ve rapor ettiğinin tersine, ittifakı oluşturan partilerin umumi başkanlarının çıkışlı olmadığı açıktır. Bibi ve henüz cezir partilerinin sırtını yasladıkları efendilerinden aynı namzet işareti alamadıkları ortadadır. CHP Genel Başkanı ne kadar heveslense de, ne ölçüde heyecanlanıp iki bile tıpkısı “İttifak kabul ederse reisicumhur adayı olmaktan hava duyarım” dese üstelik çabaları beyhudedir; çünkü bu güç zekâ karar ve egemenlik haysiyetini çoktan ecnebi güçlere devretmiştir. Inhitat ittifakının ruhu ve ruhsatı Türkiye düşmanlarının eline geçmiştir. Belli odur ki, reisicumhur adayının hüviyeti çerçevesinde bilinçli ve sistemli bir arayış etkin tutulmaktadır.” ifadelerine meydan verdi. Bahçeli’nin açıklaması şu şekilde: “2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Yasa Teklifi ’nin TBMM Umumi Oturmuş ’nda görüşülmesi esnasında alelhusus cezir ittifakı partileri tarafından sahnelenen ilkesiz, cansız ve itibarsız görüntüler milletimizi derinden yaralamıştır.TBMM ’ni terörize etmek, görüngü takip etmek, çarpışma ve dövüş ringi haline haberdar etmek için arkası önü hesaplanmış planlı benzeri kımıldatma kampanyası sürekli surette tırmandırılmıştır. Özellikle CHP ile HDP güya Kürdistan kuma paydasında buluşmuşlar, Türkiye karşıtlığında birleşmişler, milli irade karşısında taayyün eden münazaa cephesine girmişlerdir. Hakikaten TBMM Genel Yerleşmiş ’nda el erki ayıpları, ahlak kayıpları, hatır tutulmaları, devlete ve millete saha okuyan küstahlıklar müteselsil şekilde akım etmiştir. Yekdiğeri ardına tetikledikleri skandallarla Gazi Meclisi ’mizi sabotaj eden ihtilaf partileri ülkemizin demokratik imajına ve hususiyet prestijine beis vermekle kalmamışlar, bütçe müzakerelerinin saygınlığına üstelik gölge düşürmüşlerdir. TBMM ’nin ayrımsız asrı aşan haysiyetli mazisinde böylesi bir berbat resim on paralık yepyeni, tek yaşanmamış, on paralık var olmamıştır. Türkiye sahip olduğu beşeri cevher, ekonomik yetenek, diplomatik kabiliyet, çağ ve hars hazinesi, gizil kilolu ve jeopolitik müktesebatla büyüklüğünü değme yer ve zeminde göstermiş ayrımsız ülkedir. Fakat düşkünlük ittifakının yegane yaymaca retoriği yıkım edebiyatıdır. Hayatın mahdut akışına, hadiselerin film şeridi kabilinden geçişine ne aynı kıymetlendirme, hangi tıpkı teklif, hangi bile sağduyulu ve mesul bire bir düşünüm getiremeyen bu çürümüş siyasa ittifakı Türkiye ’nin arz ağırbaşlı talihsizliği ve rahatsızlığıdır. Maatteessüf Türkiye aylardır, düşkünlük ittifakının uçuk ve meçhul “Reisicumhur adayı” üstünde devamedegelen lüzumsuz tartışmalarla meşgul edilmektedir. Sivriltilmeye çalışılan ısmarlama esame etrafında yoğunlaşan adaylık karmaşasının esasen taktik ayrımsız siyasa kurnazlığı olduğu dahi gözümüzden kaçmamaktır. Buna karşın zül ittifakının cumhur reisi adayını belirlemeye, CHP Genel Başkanı ’nın tez ve tabir ettiğinin aksine, ittifakı oluşturan partilerin umumi başkanlarının mezun olmadığı açıktır. Bibi ve elan mezellet partilerinin sırtını yasladıkları efendilerinden bir aday işareti alamadıkları ortadadır. CHP Umumi Başkanı ne büyüklüğünde heveslense da, ne ölçüde heyecanlanıp iki üstelik bire bir “İttifak akseptans ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan alım duyarım” dese dahi çabaları beyhudedir; zira bu ağır basiret karar ve irade haysiyetini çoktan ecnebi güçlere devretmiştir.Mahsus odur kim, cumhur reisi adayının hüviyeti çerçevesinde bilinçli ve sistematik tıpkısı arayış etken tutulmaktadır. İsimleri kamuoyunda parlatılan genel başkanlar ve belediye başkanları ise alttan alta polemikleri kaşıyıp kamçılamaktadır. Türk milleti hakeza ayrımsız sıkıntılı atmosfere mahkum ve müstahak görülemeyecektir. Türkiye ’nin geleceğine dair sunu adi hazırlıkları, dişe dokunur biricik projeleri bulunmayanların reisicumhur adayının kimliği ve kişiliğiyle ait ruzname tevlit, bunu bile daima sıcak destekleme gayeleri milletimize cebin saygısızlık, ayrımsız zamanda çetin benzeri kusurdur. CHP Umumi Başkanı ’nın İP Başkanı ’na Başbakanlığı müstahak görmesi, İP Başkanı ’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Reisi ’nı ikinci Fatih ’e benzetip yüzünde Rabbi Yesir gördüğünü istikbal sürmesi birbirine dubara hazırlayan, birbirinin kuyusunu kulaklı alçalma partilerinin traji gır gır hallerine ve hezeyana batmış siyasal tükenişlerine münhal delildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ’nde çalışarak ve hukuken sıfır Başvekillik makamına kesim ortağını yakıştıran ve akla yatkın bulan Kılıçdaroğlu hem muhatabıyla meze etmekte, hem birlikte dipsiz tıpkısı uçuruma itmektedir. CHP ile İP ’mağara yabancı büyükelçilerle veda ziyareti bahanesiyle seriye bağlanan mütevehhim ülfet trafiği Türkiye ’nin aleyhine taayyün eden aut takviye ve desteğin aynı bakıma tescili şeklinde ele alınmalıdır. Milli iradeden umudunu kesen bu partilerin yabancı ülkelerin himayesine tutku duymaları gayri milliliğin ulaştığı dokunaklı boyutları göstermesi itibarıyla ibretliktir. İP ’in yöneticileri yoluyla Kılıçdaroğlu ’na yönelik “kazanamaz, o halde namzet olmamalı” mesajları bile dişe diş siyaset hamleleri şeklinde okunmalıdır. CHP ve yedekleri akse içindedir. Türkiye ’ye verecekleri hiçbir özdek da yoktur. Aklıselim iflası hayatiyetli düşkünlük ittifakının dağınıklığı ve terör örgütleriyle yakınlığı akseptans edilemeyecek tıpkı düzenlilik sorunu yerine karşımızdadır. Yıldırıcı Demirtaş ’ın kardeşi aracılığıyla tezkere kararı zımnında övülen, PKK ’nın takdirini kazandığı itiraf edilen CHP ’nin siyasi getirim uğruna değme değeri ayaklar altına alması, bu çerçevede şeytanla da görüşmeye ve uzlaşmaya amade olması biricik kelimeyle utanma vesikasıdır. Farklı yandan Türkiye ekonomisiyle ilgilendiren tıraşçı ve mesnetsiz açıklamaların, tehalüf saflarına döviz fiyatlarını karışma etme izansızlıklarının tarihi tıpkısı yazık olduğunu yakında sistem görecektir. Bu cephe fitneyle müzeyyen, anti demokratik ve faşizan eğilimlerle temellendirilmiştir. Türk milletinin bu oyuna düşmesi, dış bağlantılı bu anafora batması hayal mahsulü benzeri beklentidir. Yönetilemeyen tıpkısı Türkiye algısının yerleştirilmesinin kenar taşlarını kaldırmak amacıyla kesintisiz nifak nöbetine girenler, Biden lobisinin ivmesiyle hedeflenen nüfuz değişiminin tıpkısı zaman evvel sağlanacağına sabitlenmişlerdir. Bu vahim benzeri kumardır, bedeli de haddinden fazla ağırdır. Joe Biden ’mağara seçilmeden ilk demokratik kanallardan Türkiye ’da yönetimin halk değiştirilmesi gerektiğini ifşa etmesi sonunda okkalı bir siyasal tenkis adına zül partileri yoluyla benimsenmiştir. Ne var ki, akıbet günlerde ÇAKER ’bile silahlı isyan çıkacağına dayalı tembihat, bu ülkede demokrasinin 2024 yılında rafa kalkacağı yönündeki değerlendirmeler, hatalı adisyon içine girenlerin başına nelerin vürut ihtimalini üstelik gözler önüne sermiştir. BENDE yönetimi, Türkiye ’den evvel kendi siyasal birliğine mebde yormalı, zayıflayan sosyal dirlik ve barış iklimini bekleyivermek amacıyla mesai ve say harcamalıdır.Bunun dışında seçkin nöbet gayrı meşrudur, darbeciliktir, kanunsuzluktur, sonuna kadar mücadele edeceğimiz haysiyetsiz bir ayaklanma sayılacaktır. Muhakkak dahi başı ezilecektir. Hiçbir sağtöresel ve konuşu temeli sıfır kıymet ve döviz arık artışlarıyla ülkemizi doğrulama almaya, siyasi ve içtimai çalkantıların fitilini tutuşturmaya çalışan mihraklara bedeli hangi büyüklüğünde okkalı olsa üstelik ödünleme isnat etmek tarihi haklarımızdan vazgeçmek manasına gelecektir. FETÖ, PKK, DEAŞ ’la savaş kararlılıkla ve kıvrak bitmeme ettirilmeli, bunların ve destekçilerinin ekonomimize cebin menfur komplolarına elbirliğiyle, benzeri şekilde milli seferberlik anlayışıyla alın koyulmalıdır. İsveç hükümetinin YPG ’ye 376 milyon dolar dünyalık yardımı sözü vermesi birlikte uluslararası hukukun ihlali, iki büyüklük arasındaki diyalogların inkarı, insan haklarının imhası, terörizmin hunriz emellerine cife benzeri ikramdır. Ayrıca ekonomideki konjoktürel gelişmeleri ve uygun siyaset tercihlerini çarpıtıp OHAL ’den konuşmak gafilliktir, şuursuzluktur. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimler, Kıbrıs sorunu, Balkanlar ’daki anlaşmazlıklar, güney sınırlarımıza komşu alanlardaki önemli hesaplar ve düşmanca hedefler temelli alesta ve teyakkuzda olmamızı gerektirmektedir.Türkiye ’nin geleceğini dış güçler, zillete düşmüş politik zihniyetler değil, Türk milleti nasıp ve realizasyon edecektir. Bunun dışında değme madde felakettir kim, buna izleyici kalmamız, okkalı gelişmeleri ağırdan almamız olabilir olmayacaktır.”
.
Share: