Kefillik senetleri, ihalelerde inanca mektubu namına kullanılabilecek

Sigortacılık ve Hususi Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (SEDDK) kefalet senetlerinin emin elektronik imzalı adına düzenlenebilmesi ile elektronik ihale yöntemiyle yapılan kamu ihalelerinde istekliler marifetiyle öneri kapsamında geçici garanti mektubu namına kefalet senetlerinin kullanılmasının önündeki engellerin kaldırıldığı açıkladı. SEDDK’den yapılan açıklamada, SEDDK 5070 mahdut Elektronik İmza Kanunu’nun 5’inci maddesinde yapılan değişikliğin 25 Çatlak 2021 günlü Resmi Gazete’birlikte yayınlanmasıyla Türkiye’bile yerleşik sigorta şirketleri aracılığıyla verilen kefalet senetlerinin dahi emniyetli elektronik imzalı namına düzenlenebileceği bildirildi. Açıklamada, bu yasa değişikliği yardımıyla elektronik münakasa yöntemiyle yapılan kamu ihalelerinde istekliler tarafından teklif kapsamında arızi garanti mektubu adına kefalet senetlerinin kullanılmasının önündeki engellerin kaldırıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Türkiye Iktisat Modeli çerçevesinde, finansal istikrara yardım sağlanması üzere tam sektörün ihtiyaç duyduğu finansal sigortaların yaygınlaştırılması öncelikli hedeflerimiz ortada düz almaktadır. Bu kapsamda, mütenavip ayrımsız finansman kaynağı namına inanca altına aldığı risk ve hesabına getirdiği fonksiyon yönüyle vezneci garanti mektuplarının muadili olan kefillik senetlerinin aplikasyon alanı müstacelen genişleyecek, sonunda gerçeklik sektöre verilen alternatif mali güvenceler sayesinde sigortacılık sektörü istihsal ve istihdama henüz işlek destek verecek.” Seçkin ne kadar 4734 mahdut Amme İhale Kanunu’nda kefillik senetlerinin garanti kendisine kabul edilebileceği düzenlenmiş olsa üstelik 5070 çevrilmiş Kanun’un 5’inci maddesine güvenerek kefalet senetlerinin tehlikesiz elektronik imza ile düzenlenememesi nedeniyle Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden planlı ihalelerde kefalet senetlerinin inanca olarak kullanılamadığı dökme açıklamada, 5070 mahdut Kanun’da yapılan değişiklikle aynı amaca müteveccih sunulan mali ürünler arasında kefalet senetleri aleyhine oluşan durumun ortadan giderilmiş olduğu vurgulandı.
Share: