Kayıtlı ve namzet sınavla 750 yetişek denetmen yardımcısı alınacak

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, memleket milli eğitim müdürlüklerinde istihdam yapılmak ve bakanlığa merbut temas etap ve türdeki örgün ve informel eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetleme, istimara, tetkik, araştırı ve sormaca hizmetlerini zula etmek üzere konkur imtihan yoluyla eğitim müfettiş yardımcısı alımı yapılacak. Sınav, bağlanmış ve namzet kalkışmak için iki aşamadan oluşacak. yazılı sınav sonrasında muvaffakiyetli olan adaylar arasından, alanlar bazında genişlik erdemli puandan başlamak amacıyla alınması planlanan terbiye müfettiş yardımcısı kadrosunun iki gâvur namzet namzet sınava girmeye hak kazanacak. Sınavı kazanan adayların müktesep ekip derecesi atanabilecekleri kadro derecenin üstünde olanlar, belirlenen terbiye müfettiş yardımcılığı kadrolarına atanmayı kabul etmiş sayılacak. Yarışma sınavına rastgele alandan ehliyetli başvurunun olmaması yahut yapılan yazılı sonucunda alım yapılacak alanların birinden belirlenen kopya büyüklüğünde liyakatli namzet bulunamaması halinde, mukayyet sonrasında muallel küsurat kontenjanlar tartılı olacak şekilde belirlenen alanlar ortada imtihan kurulu kararıyla dağıtılacak. Başvuruda bulunacak adayların, adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi karışma almak amacıyla, başvuru tarihinin serencam haset itibarıyla öğretmenlikte 8 yıl ve elan fazla hizmeti bulunmak koşulu ile halen vekillik kadrolarında fariza yapıyor olması, 2022 yılının ev ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olması, namzetlik ve sözleşmeli muallimlik süresi karışma kalkışmak üzere öğretmenlikte 8 sene ve elan aşkın hizmeti bulunanlar itibarıyla, arz bir iki 3 sene bakanlığa mecbur resmi eğitim kurumlarında görev yapmış olması gerekiyor. Belirtilen 8 yıllık sürenin hesabında resmi ve hususi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında tutumlu ve sarıklı namına geçirilen süreler ile askerlik hizmetini asıl askeriye eğitiminden sonraları bakanlığa sınırlı yetişek kurumlarında sarıklı olarak adına getirenlerin bu süreleri alay malay değerlendirilecek. Adaylar, 160 teklik imtihan ücretini ödedikten bilahare 16-27 Mayıs tarihleri ortada “www.meb.gov.tr” internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. yazılı 26 Haziran Alışveriş günü saat 10.00’da Ankara’da yegâne oturum şeklinde yapılacak ve sonuçlar 8 Temmuz’da zar edilecek. Namzet sınav ise 15-26 Ağustos tarihleri beyninde Ankara’da MEB Beşevler Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Sözlü imtihan sonuçları ise 16 Eylül’de açıklanacak.
Share: