Katışık Mahdut İçi Hasıladan bildirme erdemli payıİstanbul aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı İl Bazında Katışık Ensiz İçi Hasıla’yı yayınladı. İl düzeyinde akan fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre; 2020 yılında İstanbul 1 trilyon 517 milyar 324 milyon teklik ile bildirme faziletli GSYH’ye ulaştı ve hep GSYH’den yüzdelik 30,1 pay aldı. İstanbul’u, 482 bilyon 589 milyon liralık ve yüzdelik 9,6 behre ile Ankara, 306 milyar 713 milyon liralık ve yüzde 6,1 hisse ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında serencam üç tam 5 milyar 65 milyon teklik ile Tunceli, 4 milyar 487 milyon teklik ile Ardahan ve 3 milyar 191 milyon lira ile Bayburt saha aldı. GSYH’den yer yüksek payı kayran önce ilkokul memleket, 2020 yılında bütün GSYH’nin yüzde 53,5’ini oluşturdu. kişi başına GSYH’üstelik 2020 yılında, İstanbul 97 bin 950 TL ile önce tam düz aldı. İstanbul’u, 96 bin 745 TL ile Kocaeli ve 85 bin 396 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde adam başına GSYH hesaplamalarında, 22 bin 104 TL ile Van, 21 bin 357 TL ile Ağrı ve 20 bin 421 TL ile Şanlıurfa son üç sırada meydan aldı. kişi başına GSYH, 2020 yılında on dört mülk için Türkiye ortalamasının üstünde gerçekleşti. GSYH’yi oluşturan ameliyat incelendiğinde; 2020 yılında cari fiyatlarla GSYH’den sunu erdemli payı alan İstanbul, tarım sektörü ve özge hizmet faaliyetleri dünya, tüm faaliyetlerde dahi önceki tam yer aldı. Bilgelik ve iletişim faaliyetleri toplamı süresince İstanbul’un aldığı nasip yüzde 64,4, finans ve sigorta faaliyetleri toplamından aldığı hisse yüzdelik 58,7, mesleki, idari ve bindi hizmet faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 46, hizmetler sektörü toplamından aldığı behre yüzde 40,8, yapım sektörü toplamından aldığı pay yüzdelik 33,2 adına gerçekleşti. Konya yüzdelik 5,9 hisse ile ekincilik, ormancılık, balıkçılık sektöründe 81 zarfında evvel tam düzlük alırken, Ankara yüzde 41,1 hisse ile farklı hizmet faaliyetlerinde ilk sırada düzlük aldı. İstanbul, 2020 yılında hizmetler sektörü toplamından yüzdelik 40,8 nasip alırken, ilin mecmu GSYH’si süresince hizmetler sektörünün payı yüzde 30,3 adına gerçekleşti. İstanbul’un mecmu GSYH’si içre uran sektörü yüzde 17,9 hisse ile ikinci sırada, mesleki, yönetsel ve destek bakım faaliyetleri yüzde 7,3 pay ile üçüncü sırada saha aldı. Yıllık GSYH,  zincirlenmiş tutar endeksiyle 2020 yılında bire bir geçmiş yıla göre yüzde 1,79 artarken, 63 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde artış gerçekleşti. Tıpkı esbak yıla bakarak 2020 yılında genişlik faziletkâr artım gösteren önce üç devlet sırasıyla yüzde 15,8 değişim oranı ile Aksaray, yüzde 15,5 ile Ardahan ve yüzde 13,9 ile Çanakkale oldu. Bire Bir geçmiş yıla göre sunma erdemli azalış gösteren üç yer ise sırasıyla yüzde 4,7 değişim oranı ile Nevşehir, yüzdelik 8,3 ile Muğla ve yüzde 24,3 ile Antalya oldu. Yıllık GSYH’nin, zincirlenmiş cirim endeksiyle bir geçmiş yıla göre yüzde 1,79 artışına yeryüzü fazla yardım veren devlet yüzdelik 0,59 ile Ankara oldu. Ankara’yı yüzdelik 0,21 ile Gaziantep ve yüzdelik 0,19 ile Kocaeli izledi. Almanak GSYH büyümesine 2020 yılında negatif yönlü katkı veren illerin başında yüzdelik 0,85 ile Antalya, yüzd e0,11 ile Muğla, yüzdelik 0,09 ile İstanbul yer aldı.
Share: