Kasım kocaoğlan sektörel cüret endeksleri yayınlandı

Kasım kocaoğlan sektörel çekinmezlik endeksleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eliyle açıklandı. Cüret endeksi bakım sektöründe düşerken uyumsuz ticaret ve inşaat sektörlerinde ise yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış bakım sektörü cesaret endeksi ekim ayında 120,3 iken, teşrinisani ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 119,4 değerini aldı. Bakım sektöründe ayrımsız önceki aya göre, serencam üç maaş dönemde hareket durumu ast endeksi yüzde 1,2 azalarak 123,2 oldu. Sonuç üç mahiye dönemde hizmetlere olan murat alt endeksi yüzdelik 1,5 azalarak 117,3 değerini aldı. Ati üç mahiye dönemde hizmetlere olan dilek beklentisi alt endeksi ise yüzdelik 0,7 artarak 117,8 oldu. Sezon etkilerinden arındırılmış dağınık ticaret sektörü güven endeksi kasım ayında yüzdelik 0,6 oranında artarak 121,9 değerini aldı. Gayrimuntazam ticaret sektöründe bir esbak ayak tabanı göre, akıbet üç mahiye dönemde iş hacmi satışlar madun endeksi yüzdelik 2,3 azalarak 130,4 oldu. Kâin mal yığılım seviyesi ast endeksi yüzdelik 4,4 artarak 99,8 değerini aldı. Ati üç mahiye dönemde ciro-satışlar beklentisi zir endeksi ise yüzde 0,9 artarak 135,5 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü atılganlık endeksi aynı önceki ayda 92,7 iken, son teşrin ayında yüzdelik 1 oranında artarak 93,6 değerini aldı. İnşaat sektöründe ayrımsız eski taban bakarak, alınan mukayyet siparişlerin bulunan düzeyi ast endeksi yüzdelik 0,4 artarak 81,8 oldu. Ati üç maaş dönemde toplam etkin sayısı beklentisi ast endeksi ise yüzdelik 1,5 artarak 105,5 oldu. İnşaat sektöründe kasım ayında girişimlerin yüzdelik 55,3’ü faaliyetleri kısıtlayan gelişigüzel faktörün olmadığını, yüzdelik 44,7’si ise faaliyetlerini kısıtlayan yeryüzü birkaç ayrımsız esas etmen bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan esas faktörlerden; “finansman sorunları” teşrinievvel ayında yüzde 30 iken son teşrin ayında yüzdelik 28,6, “rica yetersizliği” ilk teşrin ayında yüzdelik 20,6 iken kasım ayında yüzde 19,6 ve “farklı faktörler” ilk teşrin ayında yüzdelik 17,4 iken kasım ayında yüzdelik 13,3 rakamını verdi.
Share: