Kargo ile ihracata amelî tanındı

İhracat, Türkiye ekonomisi için çokça önemli aynı bahis iken anbean küsurat kargo ya bile posta aracılığıyla ihracatın kolaylaşması yerine çalışmalar devreye geçiyor. Cerrah çabuk kargo firmaları ihracat işlemlerinde, kere ve acul kargo vasıtasıyla taşınan eşyayı geçici depolama hesabına almadan, kendisiyle tıpkısı kadro firmasına ilişkin izinli gönderici tesisini dahi kullanabilecek. AA’nın haberine bakarak, Ticaret Bakanlığı ’nın Defa ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ’i Resmi Gazete’da yayınlandı ve 1 Mayıs’ta yürürlüğe gireceği açıklandı. Böylelikle, çabuk kargo taşımacılığı özne şirketlere ve yol idaresine bilvasıta temaşa yetkisi tanınması ile gümrük işlemlerinin bu eşhas marifetiyle bilvasıta kaşkariko yoluyla takip edilip sonuçlandırılmasına ait asıllar ve esaslar belirlendi. Buna bakarak, operatör acul kargo firmaları bitirme kapsamında gerçekleştirilen dış satım işlemlerinde, eşyayı eğreti ambarlama namına almaksızın kendisiyle tıpkı ekip firmasının izinli gönderici tesisini de kullanabilecek. Böylelikle, cerrah çabuk kargo firmasının vabeste olduğu kadro firmasına ilişkin yetkilendirilmiş gönderici tesisinin kullanılması kanalıyla ihraç edilebilmesi yönünde kolaylık sağlanmış oldu. KDV ve ÖTV istisna belgelerine erbap eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan hususi ve kamu kuruluşları yoluyla getirilecek eğitim, bilgi ve kültürel gayeli eşya ile bilimsel maşa, cihazların basitleştirilmiş gümrük beyannamesine ilgili dahi düzenleme yapıldı. Esmer yolu ile çabuk kargo taşımacılığına bahis eşyanın gümrük işlemlerini yapmaya mezun gümrük müdürlüklerinin sayısı de artırıldı. Izinli gümrük müdürlüklerine Erenköy, Bursa, İnegöl ve Ankara tır gümrük müdürlükleri eklendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu aracılığıyla koronavirüs koşulları dolayısıyla hızlı kargo eşyasının alıcısına tesliminde kimlik numarası istenmesi zorunluluğunun kaldırılması nedeniyle, ancak dışından yol ve acul kargo taşımacılığı vasıtasıyla mevrut eşyanın alıcısına tesliminde mevcut uygulamalara alternatif namına alıcının çökertme telefonunun birlikte bildirme edilebilmesine yönelik düzenlemeye gidildi.
Share: