Kamunun 119.2 bilyon lira alacağı yapılandırıldı

Konfigürasyon kanunundan çıkarmak için son 4 güne girilirken dün bakımından 119 bilyon 266 milyon teklik matlup yapılandırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ’na bakarak, 7326 sınırlanmış Ara Sıra Alacakların Baştan Yapılandırılması ile Kâh Kanunlarda Farklılık Yapılmasına İlişkin Yasa’un hükümlerinden yakalamak için öngörülen referans ve geçmiş taksit ifa süreleri, Cumhurbaşkanı Kararı ile birer kamer uzatılmıştı. Bu çerçevede yapılandırma kanunundan idrak etmek isteyenlerin, 30 Ilkgüz Perşembe günü iş saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Düzenlemeye mükellefler pahal rabıta gösterdi. Kanundan intikal etmek üzere alacak dairelerine 4 milyon 760 bin yükümlü müracaat yaptı. Bu kapsamda cemaziyelevvel bakımından 119 bilyon 266 milyon liralık algı yapılandırılırken bu kapsamdaki alacaklara değer 9 milyar 405 milyon lira tahsilat yapıldı. Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının genel ağ adresi “www.gib.gov.tr” veya e-Ihtişam (www.turkiye.gov.tr) üzerinden, alacak dairesine gelerek veya yol aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Yasa kapsamında, algı ve prim borçları ilkin gelmek üzere çokça sayıda amme çekicilik ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ifa imkanı sağlanıyor. Ayrıca ihtilafların sonlandırılması için sav safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor. Mavera yanda, yetkililer, müracaat süresinin yeniden uzatılmasına yasal imkan bulunmadığını da hatırlattı. Aranjman kapsamında peşin ödemeler ve bir numara taksit ödemeleri üzere akıbet devir 1 Teşrinisani 2021 olarak belirlendi. İkinci taksitin birlikte 30 Son Teşrin 2021’e kadar ödenmesi gerekiyor. Cumhur Reisi Kararı ile yapılandırılan borçların evvel taksit yahut peşinen ödenebileceği müddet birlikte 1 kamer uzatıldı. Buna göre rüşvet dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin evvel taksitlerini, peşin ödemeyi yeğleme etmişlerse başlarken ödemelerini yeryüzü geç 1 Son Teşrin 2021’e kadar yapmaları gerekiyor. Toplumsal Asayiş Kurumuna (SGK) önce taksit ödemeleri ise bildirme geç 30 Kasım 2021’e kadar yapılacak. Yapılandırılan borçların başlarken kendisine 1 Teşrinisani 2021’e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari mal cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak. Ödemeler, emniyet veya banka kartlarıyla İnteraktif Alacak Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar eliyle gerçekleştirilebilecek. 4420 mahdut Cumhur Reisi Kararı ile Tecim Bakanlığına ilişkin gümrük müdürlüklerine, ülke hususi idarelerine, belediyelere, envestisman izlem ve koordinasyon başkanlıklarına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, Türkiye Erkin Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna, Türkiye Barolar Birliğine, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine, Türk Tabipleri Birliğine, Türk Diş Hekimleri Birliğine, Yer ve Şehircilik Bakanlığına, Türk Veteriner Hekimleri Birliğine olan ve 7326 mahdut Yasa kapsamında mevcut borçların birlikte müracaat ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmıştı. Ateş ve sel felaketi zımnında zorlayıcı sebep tıntın ilan edilen yerdeki borçluların dahi 7326 dar Yasa’dan çıkarmak üzere başvurularını 30 Ilkgüz Perşembe haset faaliyet saati bitimine kadar yapmaları gerekiyor. Fakat zorlayıcı etken halinde olan bu borçlular, taksit ödemelerini, 4419 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mücbir etmen manasız bitiminden itibaren ödenmek üzere baştan belirlenen sürelerde yapabilecekler.
Share: