Kameradan içtimai vuzuh ve peçe kontrolü fail yazılım

Ülkemizde mart ayından bu yana çalışkan olan koronavirüs salgını son günlerde etkisini azaltırken; spor salonları, kreşler ve kütüphaneler kabil insanların kısık ve birbirlerine mail oldukları mekanlar üstelik normalleşme süreci kapsamında yeniden açıldı. Yakın Şark Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Kullanışlı Yapay Zeka Araştırı Merkezi mühendisleri, kameradan toplumsal vuzuh ve peçe kontrolü işleyen yazılım geliştirdi. Geliştirilen yazılım yardımıyla tıpkısı mekanın iç kısımlarına yerleştirilen kameralardan alınan görüntüler analiz edilerek, bireyler arası mesafeler ölçülüyor. İnsanların gerekli uygunlukları sağlamadığı sistem yoluyla belirleme edilmesi durumunda tümce uyarı veriyor. Elektronik Beyin kaynak işleme algoritmaları ve koyu öğrenme teknikleri kullanan mühendisler, kameradan alınan görüntülerden önce kişinin yüzünü algılayıp elan bilahare yüzünde peçe olup olmadığını taharri ediyor. Ayrıca, termal müşteri yardımı ile kullanıcının gövde ısısını ölçülüyor. Kişinin maskeli ve maskesiz yüzünün anlaşılabilmesi için kestirmece 2 bin kadar maskelenmiş ve maskesiz beniz fotoğrafı, koyu öğrenme teknikleriyle yüzde 99 doğruluk payı ile sisteme öğretildi. Yazılımın elektronik beyin ortamındaki testlerinin bittiğini ve bunu temel hayata uyarlamak için çalışmaların bitmeme ettiğini dile getiren Kılgısal Yapay Zeka Araştırma Merkezi mühendislerinden Gaye Aslan, “Koronavirüse alın alınan önlemler sonrası normalleşme sürecinde bu çeşit tedbirler alınması elzem oldu. Toplumdaki seçkin bireyin toplum sağlığı için bu tedbirleri hesabına getirmesi büyük ehemmiyet taşıyor. Bu üzere koruyucu sistemler bizleri fiziki namına yormadan elan akla yatkın ve nötr çözümleme sağlıyor.” ifadelerini kullandı.