Kalıp Bankası ’nın resmi rezerv varlıkları eylülde 121.3 bilyon dolara artık

Türkiye Cumhuriyet Altını Form Bankası’nın (TCMB) resmi ihtiraz varlıkları eylülde, benzeri eski aya göre yüzdelik 3 artarak 121 bilyon 300 milyon dolar oldu. Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri verilerine göre, resmi ihtiraz varlıkları eylülde ayrımsız önceki taban nazaran yüzde 3 artarak 121 milyar 300 milyon dolara yükseldi. Ayrımsız dönemde döviz varlıkları yüzde 8,1 artarak 74 bilyon 900 milyon dolar, zer cinsinden ihtiraz varlıkları yüzdelik 5,1 azalarak 38 milyar 500 milyon dolar oldu. Vadesine 1 sene veya elan az noksan Merkezi Dümen ve Eşkâl Bankası ’nın ilkin belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve yatırım işlemlerinden doğan yükümlülükler) eylülde, ayrımsız esbak ayak tabanı bakarak yüzdelik 6,5 artarak 24 bilyon 600 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 19 milyar doları anapara, 5 bilyon 700 milyon doları faizden oluştu. Bu dönemde, Kalıp Bankası ’nın elverişsiz içi ve ensiz dışı beledi bankalarla yapmış olduğu finansal müştak işlemlerinden kaynaklanan açık döviz ve altın yükümlülükleri kısaca 68 bilyon 500 milyon dolar düzeyinden gerçekleşirken, söz konusu tutarın 26 bilyon doları tıpkısı kamer vadeli kendisine kayıtlara geçti. Şarta sadık döviz çıkışları, 1 sene süresince ödenecek Hazne güvenceli aut düyun ile özge yükümlülüklerden (döviz ve zer cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. söz konusu yükümlülükler eylülde tıpkı önceki aya bakarak yüzdelik 1 artarak 49 bilyon 800 milyon dolar oldu.​​​​​​​​​​​​​