Kâh tarım ve azık ürünlerinin ithalatına sıfır gümrük vergisi uzatıldı

İthalat Rejimi Kararında Mübayenet Yapılmasına İlişkin Değişmeyen, eskimemiş yılın ilk gününden flört etmek üzere Resmi Gazete’nin yinelenmiş sayısında yayınlandı. Karar, ithalata ilişik genel yetki, esasları, işlemleri icra koşulları, ithal eşyaya uygulanacak gümrük vergisi, munzam finansal zorun ile adam etkili algı ve finansal yükler ile ithalatla ilişik izinleri kapsıyor. Karar, ülkenin canip olduğu uluslararası anlaşmalar kapsamında genişlik beş altı ümranlı ülkeler, özel motivasyon düzenlemeleri ülkeleri ve bazı evolüsyon önünde ülkelere tanınan tercihli rejimler ile tarım ve uran sektörlerinin ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak hazırlandı. Buna göre henüz geçmiş uygulamaya konulan tahıl ve ayçiçek hasım ithalatındaki rate gümrük vergisi uygulamasında uzatmaya gidildi. Rate gümrük vergisi uygulaması, tahıl için 2022 yılı sonuna kadar, ayçiçek antagonist amacıyla de 1 Temmuz 2022’ye kadar uzatıldı.
Share: