Izzet destekli tarım sigortaları umumi şartları muhtemelen oldu

Sabık sene iklim değişikliğinin getirdiği gelgel olayları ile ekincilik ürünleri nazik zarar gördü. Sabık yıl yaşananlardan yola çıkılarak önümüzdeki yıl takip edilecek defa belirlendi. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), 2022 Yılı Şevket Destekli Ekincilik Sigortaları Genel Şartlar ile Tarife Talimatları, Sigortacılık ve Hususi Emeklilik Düzenleme ve Fal Kurumu (SEDDK) marifetiyle yayınlandı. Bu kapsamda, Bitkisel Kitap Sigortası ’nda, kırcı paket risklerinin kayşa riski dış başlamak amacıyla muafiyet oranı yüzdelik 8, omuz omuza sigorta oranı yüzdelik 0 olacak şekilde ölçün hale getirildi. Sıcak gelgel zararı ile baran risklerinin muafiyet oranı yüzdelik 8, alay malay sigorta oranı yüzde 30 olacak şekilde standart ayla getirildi. Fide ve yapraklanma döneminde don riskinin yeniden teşrinievvel dikime neden olacak şekilde meydana getirdiği zararlar, şeker pancarı, çerezlik vukufsuz, domates, biber ve patlıcan ürünlerinde ilk defa tazammun alındı. Yoğun Zıkkım ve Bindi (telli edep) Sistemlerinde pusat çarpması ve dolu ağırlığı riskleri üzere bağışıklık oranı yüzde 10 ’dan yüzde 8 ’e; greyfurt, limon, mandalina, portakal, üzüm (sofralık), üzüm (kurutmalık), üzüm (şaraplık) ürünlerinde sıcak gelgel zararı riski amacıyla muafiyet oranı yüzde 10 ’dan yüzde 8 ’e; kayısı ürünü için külot riski bile sigorta oranı yüzdelik 40 ’dan, yüzde 35 ’e indirildi.Dolu zıkkım ve tuhaf ile destek telli terbiye sistemlerinde kar ağırlığı teminatı kapsama makbuz. Kara, albeni ve deniz taşıtlarının çarpması riski, komple paket risklerine dâhil edildi. Akarca buğdayı, sertifikalı tohumluk bamya, limonotu, altınotu ürünleri güvence kapsamına makbuz. Komple riski tarife fiyatında buğdayda yüzde 5 tenzilat sağlandı. Dikme-fidan sigortasında, meyve fidanı ve bent fidanı ürünlerinde tuman riski teminat kapsamına alındı. Bunaltıcı Tünel Sigortası ’nda, kırcı ve doludan kaynaklanan kalite kaybı riskleri amacıyla geçerli yüzde 10 iskonto yüzde 20 ’ye yükseltildi. Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ’nda, 2022 yılına hususi devlet destek oranı yüzdelik 60 ’dan yüzde 70 ’e yükseltildi. Gene 2022 yılına özel kendisine, eşik ürün oranı, yüzdelik 70 ’den yüzdelik 80 ’e çıkartıldı. Limonluk Sigortası ’nda, limonluk dışında bulunan, seraya komşu ve seranın rast unsuru sayılabilecek, sabitliği ve koruması sağlanmış makine, tesisat, takım ve ustalık donanımlar teminat kapsamına alındı.Büyükbaş Efsanevi Yaşam Güvencesi ’nda, benzin sığırları serbest şümullü ve besi sığırları açık ve yurt kapsamlı tanıtmalık fiyatlarında, hırsızlık teminatı tanıtmalık fiyatında yüzdelik 16 iskonto yapıldı. Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası ’nda, geniş-sıkıntılı şümullü tarife fiyatlarında ve arakçılık teminatı tarife fiyatında yüzde 16 indirim yapıldı. Bala atma teminatı kaldırıldı. Birlikte sigorta oranı, yüzde 10 ’dan yüzdelik 5 ’e düşürüldü. Bu değişiklik ile üreticiler, daha aşkın hasar ödemesi alabilecek ağıl mevrut oldu. Su Ürünleri Yaşam Güvencesi ’nın tanıtmalık fiyatlarında, yüzde 12 indirim yapıldı. Arıcılık Sigortası ’nda, Arıcılık Pusat Sistemine (AKS) mukayyet plakalı karaca kovanları teminat kapsamına alındı. Sigortaya akseptans şartlarından biri olan genişlik bir iki 30 kapçık şartı kaldırıldı. Ayrıca, tam teminatlarda yanında sigorta oranı, yumuşak plastik unsuru amacıyla yüzdelik 10 ’a düşürülerek ölçün ağıl getirildi.Tüm branşlarda, yüzdelik 40 ve üzerindeki mânialı üreticilere yüzde 5 iskonto imkanı dahi sunuldu. Yıpranmamış icraat, 1 Karı 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek..
Share: