İTO, toptan ve tertipsiz kıymet artışlarını yayınladı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı verilerine bakarak, ilk teşrin ayı bakımından İstanbul’da tertipsiz eşit hareketlerinin göstergesi olan “Ücretliler Geçinme İndeksi” almanak averaj yüzde 20,76, toptan bedel hareketlerini yansıtan “Global Yük Fiyatları İndeksi” ise yüzde 29,12 çoğalma gösterdi. bahis konusu verilere maaş bakıldığında İstanbul’da ekimde perakende fiyatlarda yüzde 3,29, toptan fiyatlarda ise yüzde 2,76’lık çoğalma kaydedildi. Ekimde esbak ayak tabanı göre perakende fiyatlar; besin harcamalarında yüzdelik 4,22, firez, terbiye ve eğlencede yüzdelik 3,55, konutta yüzdelik 3,25, ev eşyasında yüzde 2,62, giyimde yüzdelik 2,41, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,14, keyif ve ferdî bakımda yüzdelik 0,24, diğer harcamalar grubunda ise yüzde 0,04 arttı. Toptan fiyatlar ise madenler grubunda yüzde 6,50, yakıt ve enerji maddelerinde yüzde 6,49, azık maddelerinde yüzdelik 4,16, inşaat malzemelerinde yüzde 2,32, kimyasal maddelerde yüzdelik 1,65, mensucatta yüzde 0,97 yükselirken, işlenmemiş maddelerde ise yüzde 1,64 düştü.
Share: