Işyar ve emeklilere munzam bindirim öngören teklif TBMM’ye sunuldu

Memur ve emeklilere ek bindirim, TL mali araçlara talebin artırılması, aşamalı doğalgaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini dahi içeren Ferdî Emeklilik Artırım ve Envestisman Sistemi Kanunu ile Ara Sıra Kanunlarda ve 375 Çevrilmiş Yasa Mesabesinde Kararnamede Uymazlık Yapılmasına Dair Yasa Teklifi’ni meclise sunuldu. AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanarak Meclis’e sunulan nabız, Ferdî Emeklilik Sistemi’nde (BES) belli başlı aynı müddet bulunmuş katılımcılara, kısmen ifa ahiz imkanı sağlanırken halihazırda yüzdelik 25 adına sınırlı olan çap katkısı oranı yüzdelik 30’a yükseltiliyor. Teklife göre, BOTAŞ eliyle bakanlık görüşleri alınmak kaydı ile lehçe ve iklimsel koşullar dikkate alınarak mülk veya havza bazında aşamalı doğalgaz satış fiyatı uygulanabilecek. Teklifle, Amme Finansmanı ve Namus Borcu Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Yasa’birlikte değişikliğe gidilerek Kaynak ve Maliye Bakanlığı’na kullanılmamış yetkiler veriliyor. Buna bakarak, mali istikrara yardım uydurmak ve nesep kişilerin tevdiat ve katılma hesaplarının getirilerini düzey artışlarına cebin yedirmek üzere bankalar nezdinde 21 Mabeyin 2021 ve 31 Boşluk 2022 tarihleri arasında açılan TL vadeli hesap hesaplarına aktarılmak amacıyla TCMB’ye akça gerçeklik aktarmaya ve/veya bu amaçla bankalara özel dizgi oran bağırsak borçlanma senedi ihraç etmeye ve ihraç edilecek hisse senedi tutarıyla ihraç yapılacak bankaları belirlemeye, hususi dizgi izzet bağırsak istikraz senedi ve akçe mahiyet aktarımı için Bakanlık bütçesinde kâin veya eskimemiş açılacak tertiplere cevap eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak. Teklifle, Sosyal Sigortalar ve Umumi Keyif Sigortası Kanunu’nda üstelik uymazlık yapılacak. Buna bakarak, gelir ve mahiye ödemesi yapılanlara 1.500 teklik kendisine öngörülen mahiye minimum ödeme tutarı 2.500 liraya yükseltilecek. Bu özellik, 2022 yılı Ocak kocaoğlan ifa döneminden itibaren uygulanmak için düzenlemenin yayını tarihinde yürürlüğe girecek. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, tamam mükellefiyete bağımlı aşama sermayesi envestisman fonlarının katılma payları ile hamle sermayesi yatırım ortaklıklarının nasip senetlerinden elde edilen fayda paylarına kurumlar vergisi istisnası uygulanırken bu derogasyon ayrıksı fon ve ortaklıklarını kapsamıyor. Teklifle, aşama sermayesi dışındaki özge yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarına de istisnanın uygulanması sağlanıyor. Uran sicil belgesini haiz ve çalışarak istihsal faaliyetiyle iştigal fail ve ihracat eden kurumların bahis konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı, 1 puanlık indirimle yüzde 20 yerine yüzdelik 19 adına uygulanacak.
Share: