İstihdamın 1 milyon 277 bin dirilik artması hedefleniyor

İstihdam sorununun giderilmesi yıpranmamış düzentileme alanlarının açılması ve üretim hızının artması ile mümkün mümkün.  2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Almanak Programı’nda üstelik bu doğrultuda istihdam, sosyal düzenlilik sistemi ile hareket sağlığı ve güvenliği alanlarındaki hedeflere meydan verildi. Programa bakarak, 2022’üstelik koronavirüs salgını sonrası ekonomideki toparlanma süreci ve yüksek nema oranları çerçevesinde istihdam artışının ivme kazanması bekleniyor. Bu kapsamda, istihdamın bire bir geçmiş yıla göre 1 milyon 277 bin gönül artması ve işsizlik oranının ise yüzdelik 12’ye gerilemesi bekleniyor. İş gücüne katılma oranının birlikte toparlanarak, 2022’üstelik 1 nokta artışla yüzde 52,4’e ulaşması öngörülüyor. Ati sene içtimai güvenlik kuruluşlarının toplam gelirlerinin 675,8 bilyon lira, bütün giderlerinin 714,7 milyar lira ve gelir-masraf açığının 39 milyar liralık civarında olması öngörülüyor. Karışık Ev İçi Hasılaya (GSYH) ululuk namına gelirlerin yüzdelik 8,6, giderlerin yüzdelik 9,1 ve açığın yüzde 0,5 olması bekleniyor. SGK’ya 2022’bile faturalı ödemeler, mülhak karşılıklar, emeklilere yapılan ekleme ifa, cesamet katkısı, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların Umumi Afiyet Sigortası primi da karışma görünmek için toplanmış 280,7 bilyon liralık tutarında ve GSYH’nın yüzde 3,6’sı oranında bütçe transferi yapılması planlanıyor. Kayıtlı istihdamın teşvikine müteveccih veri analizine dair riziko odaklı denetleme faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Anahtar dışılığın oylumlu olduğu sektörler ilkin doğmak için maniple ve rehberlik edici denetim faaliyetleri artırılacak. Bu kapsamda, kayıt dışı istihdam oranının yüzdelik 28,5’e düşürülmesi planlanıyor. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ilişkin amme kurumları, üniversiteler, sendikalar ve STK’lar ile yetişek, seminer ve bilgilendirici ameliyat düzenlenecek. İş ekipmanlarının, hareket sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun arkaç getirilmesine müteveccih çalışmalar yürütülecek ve yerli üretim özendirilecek. Bu çalışmalarla, insan aksiyon kazası oranının beniz binde 5,9’a düşürülmesi hedefleniyor.