İstihdam teşvikleri etkinleştirilecek

“2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Almanak Programı”na göre, istihdam teşviklerine ilgili yük değerlendirmesi yapılarak teşviklerin basit ve hareketli aynı yapıya kavuşturulması planlandı. 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Almanak Programı’na bakarak, aktüeryal dengenin gözetilmesi kanalıyla sosyal düzenlilik sisteminin etraflı dönemli mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda, işçi sigortası prim tabanı genişletilecek, sisteme antre kolaylaştırılacak ve denetimler marifetiyle bütün etkinleştirilecek. Bu teşviklerin etkinlikleri gözden geçirilerek, mevcut teşviklerde mükerrerliğe etken olan uygulamalar ve birbirini dışlayan tırı vırı teşvikler belirlenecek, heveslendirme sisteminde sadeleştirmeye yönelik çalışmalar yapılacak. Toplumsal asayiş sisteminde denetim uygulamaları geliştirilecek ve çeşitlendirilecek, riziko odaklı denetim uygulamaları yaygınlaştırılacak. Sağlık İdaresi Başkanlığı ’ndan (GİB) alınacak verilerden ve Himmet ve Toplumsal Düzenlilik Bakanlığı bilgelik tabanında düz düz verilerden yararlanılarak yapılacak analizler neticesinde riskli olduğu belirlenen fasıl ve gelişim yerlerine yönelik planlı denetimler yaygınlaştırılacak. Vasıta dışı istihdam ve vasıta dışı ücretle elan aktif bir şekilde savaş edilecek. Mukayyet istihdamın artırılmasının korkulu olduğu sektörler belirlenerek, sektörlerin özelliğine makul araç altına ahiz uygulamaları geliştirilecek. Hususi sektörde etkin sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre, yüzdelik 20 ve üzerinde azalması durumunda brifing gayeli bodur akıl gönderilecek. Yapılan analizler sonucu, kayıt dışı istihdam ve sakat sevap bildirimi üzerine, riskli olduğu anlayış edilen işverenlere yönelik bilgilendirme gayeli mektuplar gönderilecek. Prim tahsilatları artırılacak, sosyal asayiş sisteminin enerjik benzeri yapıya kavuşturulması sağlanacak. Prim borçlarının strateji ve tahsilatı enerjik bire bir şekilde uygulanarak prim gelirlerinin artırılması, çiftçiler ve mevsimlik çalışan ekincilik işçileri üzere yılın belli aylarında sağlık elde edenlere yönelik hususi prim ifa dönemleri belirlenecek. Sosyal Düzenlilik Kurumu ’nun enformatik sistemleri güçlendirilecek. Vukuf güvenliği ve kişisel verilerin korunması amacıyla altyapının güçlendirilmesi sağlanacak. Hastalık vaka türünde planlı gelişim göremezlik raporlarının tabiatıyla adına ödenmesine ilişkin yazılım çalışması yapılacak. Programla toplumun parçalanmamış kesimlerine insana şayan gelişim fırsatlarının sunulması ile başta eş ve çoluk çocuk tevessül etmek üzere hususi siyaset mucip grupların istihdamının artırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda, özel politika gerektiren grupların iş gücüne ve istihdama katılımları artırılacak. Staj, girişimcilik ve işbaşı eğitim bilimi programlarının etkinleştirilmesi tarafından gençlerin işe geçişlerin kolaylaşması sağlanacak. Engellilerin hisse senedi gücüne katılımı ve istihdamı artırılacak. Bu amaçla özlük işini kuranlara destek verilmesine devam edilerek aktif aksiyon gücü piyasası programlarından daha fazla yararlanmaları sağlanacak. İş sağlığı ve güvenliği alanında düzenlenen hizmetlerin buut ve verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar hayata geçirilecek. Bu alanda, ilişik kurumlar tarafından toplanan verilerin yegâne benzeri selen tabanına aktarılmasını, aksiyon yerlerinden alınacak verilerin belirlenmesini ve birlik bu verilerin hisse senedi kazası ve iz hastalıklarını önleme odaklı kullanılmasını temin edecek benzeri cümle geliştirilecek.
Share: