İstihdam endeksi almanak yüzdelik 8,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-bakım sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde tıpkısı esbak yılın bire bir çeyreğine bakarak yüzdelik 8,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, dizin; uran sektöründe yüzde 6,9, yapım sektöründe yüzde 6,3, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzdelik 9,8 yükseldi. Sanayi, inşaat ve ticaret-bakım sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2021 yılı lV. çeyreğinde aynı eski yılın bire bir çeyreğine bakarak yüzde 11,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, indeks; sanayi sektöründe yüzdelik 9, inşaat sektöründe yüzde 7,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzdelik 14,4 arttı. Endüstri, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt sevap-maaş endeksi, 2021 yılı lV. çeyreğinde tıpkı önceki yılın ayrımsız çeyreğine bakarak yüzdelik 46,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, indeks; endüstri sektöründe yüzde 42,3, yapım sektöründe yüzdelik 39,2 ve ticaret-bakım sektörlerinde yüzdelik 50,6 arttı.çeyreğinde aynı esbak çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Ast sektörler incelendiğinde, indeks; endüstri sektöründe yüzde 1,3, inşaat sektöründe yüzde 0,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,1 arttı. Sanayi, yapım ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2021 yılı lV. çeyreğinde tıpkısı geçmiş çeyreğe bakarak yüzde 1,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; endüstri sektöründe yüzde 0,8 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,1 azaldı ve tecim-bakım sektöründe yüzdelik 2,7 arttı. Brüt ecir-maaş endeksi çeyreklik yüzdelik 10 arttı Endüstri, inşaat ve ticaret-bakım sektörleri toplamında brüt sevap-maaş endeksi, 2021 yılı lV. çeyreğinde tıpkısı esbak çeyreğe bakarak yüzdelik 10 arttı. Ast sektörler incelendiğinde, endeks; endüstri sektöründe yüzde 8,6, yapım sektöründe yüzdelik 8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzdelik 11,4 arttı. Endüstri, yapım ve tecim-bakım sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı lV.Zir sektörler incelendiğinde, endeks; uran sektöründe yüzdelik 32,5, yapım sektöründe yüzde 30,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 32,3 arttı. Uran, inşaat ve ticaret-bakım sektörleri toplamında saatlik rüşvet endeksi, 2021 yılı lV. çeyreğinde bire bir önceki yılın bir çeyreğine bakarak yüzdelik 31,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, indeks; uran sektöründe yüzdelik 30,5, yapım sektöründe yüzde 29,8 ve tecim-bakım sektörlerinde yüzde 31,6 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik vergi dışı işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde tıpkı önceki yılın aynı çeyreğine bakarak yüzde 39,6 arttı. Ast sektörler incelendiğinde, fihrist; endüstri sektöründe yüzdelik 45,6, inşaat sektöründe yüzde 34,7, ticaret-bakım sektörlerinde yüzdelik 36,3 arttı. Sanayi, yapım ve tecim-bakım sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı lV. çeyreğinde tıpkısı eski çeyreğe bakarak yüzde7,9 arttı. Zir sektörler incelendiğinde, endeks; uran sektöründe yüzdelik 7,4, inşaat sektöründe yüzdelik 9,1 ve ticaret-bakım sektörlerinde yüzdelik 8 arttı. Endüstri, inşaat ve tecim-hizmet sektörleri toplamında saatlik idrak endeksi, 2021 yılı lV.Zir sektörler incelendiğinde, indeks; endüstri sektöründe yüzdelik 7,7, yapım sektöründe yüzde 9,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzdelik 8,4 arttı. Endüstri, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik rüşvet dışı işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı lV. çeyreğinde bir esbak çeyreğe bakarak yüzde 6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, indeks; endüstri sektöründe yüzde 6,1, inşaat sektöründe yüzdelik 8,5 ve ticaret-bakım sektörlerinde yüzdelik 5,5 arttı..
Share: