İstanbul’da eylülde tertipsiz fiyatlar yüzde 2,22 arttı

Türkiye enflasyonu açısından nişane niteliği haiz, İstanbul Tecim Odası’nın (İTO) Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 19,77 ve global denk hareketlerini yansıtan Küresel Pırtı Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 28,72 yükseldi. bahis konusu verilere maaş bazda bakıldığında, eylülde perakende fiyatlarda yüzde 2,2 ve global fiyatlarda yüzdelik 2,90 artış görüldü. Sektörel bazda karşılık değişimleri incelendiğinde eylülde, ayrımsız eski ayak tabanı nazaran savruk fiyatlar başka harcamalar grubunda yüzdelik 15,61 yükseldi. Bu dönemde kültür, yetişek ve eğlencede yüzdelik 6,07, giyimde yüzdelik 3,71, konutta yüzde 3,56, ocak eşyasında yüzdelik 2,57 ve gıdada yüzdelik 0,74 artan savruk fiyatlar, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,34’lük, afiyet ve şahsi bakımda yüzdelik 0,02’lik düşüş kaydetti. Ilkgüz 2021’de global fiyatlarda, benzeri esbak taban bakarak azık maddeleri grubunda yüzdelik 5,56, madenler grubunda yüzdelik 1,82, yakıt ve enerji maddeleri grubunda yüzdelik 1,80, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,71, yapım malzemeleri grubunda yüzde 0,92, mensucat grubunda yüzde 0,26 artış görülürken, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde -3,39 azaldı.
Share: