İstanbul Arkeoloji Müzeleri, dünyanın sayılı müzeleri arasında

Değme yıl Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) vasıtasıyla “Uluslararası Müzeler Haset” adına kabul edilen mayıs ayının 18. gününden başlayarak benzeri hafta boyunca “Müzeler Haftası” kendisine kutlanıyor. Türkiye’nin parçalanmamış bölgeleri ve hele “Medeniyetlerin Beşiği” adına tanımlanan Rum, binlerce yıllık tarihi ile zengin tıpkı kültürel mirasa sülale sahipliği yapıyor. Bu kültürel mirasa ilişik eserlerin görülebileceği İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ni, seçme sene yerli ve ecnebi binlerce hayat mülakat ediyor. AA’ya göre,  İstanbul Arkeoloji Müzeleri, “Kazı Bilimi Müzesi”, “Bozuk Şarki Eserleri Müzesi” ve “Çinili Kasır Müzesi” doğmak amacıyla üç ana birimden oluşuyor. Türkiye’nin evvel müzesi olma özelliğini de haiz İstanbul Kazı Bilimi Müzeleri’nin koleksiyonlarında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisindeki medeniyetlere ilgili tıpkı milyonu çok nişane vadi alıyor. Osmanlı’da tarihi yayın toplama merakının izleri Fatih Hükümdar Mehmet dönemine kadar uzansa bile müzeciliğin kurumsal namına ortaya çıkışı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin 1869 yılında “Müze-i Hümayun” yani İmparatorluk Müzesi olarak kuruluşuna denk geliyor. Ayak Tabanı İrini Kilisesi’nde o güne kadar bütün kazı bilimsel eserlerden oluşan Müze-i Kutlu, İstanbul Kazı Bilimi Müzeleri’nin temelini oluşturuyor. Dönemin Maarif Nazırı Katışıksızlık Ağır’nın müze ile yakından ilgilenerek, müzeye nişane vermek üzere ferdî çaba sarf ettiği belirtiliyor. Maarif Nazırı Ahmed Vefik Gösterişli da 1872’üstelik bir dönme kaldırılmış olan Müze-i Mutlu’a, Alman Dr. Phillip Anton Dethier’i başöğretmen namına atayarak gine kurdu. Dr. Dethier’in yaptığı icraat sonucunda Ayak Tabanı İrini Kilisesi’ndeki mekan güçlükle kaldı ve bakir tıpkısı binanın yapılması gündeme geldi. Maddesel imkansızlıklardan belde bakir aynı yapı yapılamamışsa bile o ahit, Fatih Hükümdar Mehmet’in yazlık kasır kendisine mensur ettirdiği “Çinili Köşk” restore edilerek, 1880 yılında müzeye dönüştürüldü.
Share: