İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın temmuz-ilkgüz dönemine ait aksiyon gücü istatistiklerini açıkladı. Buna bakarak, Türkiye genelinde 15 ve henüz yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış etkisiz sayısı 2021 yılı III. çeyreğinde aynı esbak çeyreğe göre 57 bin dirilik azalarak 3 milyon 842 bin birey oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış başıboşluk oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzdelik 11,7 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı III. çeyreğinde ayrımsız esbak çeyreğe göre 671 bin dirilik artarak 28 milyon 996 bin dirilik, sezon etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,8 puanlık çoğalma ile yüzdelik 45,4 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı III. çeyreğinde benzeri eski çeyreğe göre 615 bin gönül artarak 32 milyon 838 bin kişi, sezon etkisinden arındırılmış işgücüne iltihak oranı ise 0,7 puanlık artım ile yüzdelik 51,4 namına gerçekleşti. 15-24 gözyaşı grubunu havi zinde nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış başıboşluk oranı 2021 yılı III. çeyreğinde tıpkısı önceki çeyreğe bakarak 1,1 puanlık azalışla yüzde 22,1, zaman etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 32,4 oldu. Bu yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne iltihak oranı ise bire bir önceki çeyreğe bakarak değişim göstermeyerek yüzdelik 41,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı III. çeyreğinde bir esbak çeyreğe bakarak ekincilik sektöründe 81 bin hayat, endüstri sektöründe 124 bin emanet, yapım sektöründe 10 bin dirilik, bakım sektöründe 456 bin can arttı. İstihdam edilenlerin yüzdelik 17,1’i tarım, yüzde 21,4’ü uran, yüzdelik 6,2’si inşaat, yüzdelik 55,4’ü ise bakım sektöründe kayran aldı. Sezon ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerden işbaşında olanların sayısı 2021 yılı III. çeyreğinde aynı önceki çeyreğe bakarak 652 bin emanet artarak 26 milyon 809 bin sevimli oldu. İşbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma saati bir eski çeyreğe göre 0,6 saat artarak 44,0 saat olurken haftalık çalışılan mecmu saat ise aynı esbak çeyreğe göre 45 milyon 119 bin saat artarak 1 bilyon 179 milyon 80 bin saat namına gerçekleşti. Zamana sınırlanmış muallel istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan aylak işgücü oranı 2021 yılı III. çeyreğinde tıpkı geçmiş çeyreğe göre 2,8 nokta azalarak yüzde 22,4 oldu. Zamana sadık yarım istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzdelik 15,4 iken, gizil işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzdelik 18,9 olarak gerçekleşti.