İşlenmemiş bulunmaz eroin ithalatında aranjman yapıldı

İşlenmemiş eşsiz eroin ithalatını havi yenilikler belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ’nın “Türk Parası Kıymetini Siper Için 32 Sınırlanmış Karara İlişkin Tebliğ’de Fark Yapılmasına Dayalı Tebliği” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, nadir madenler uzlaştırıcı kuruluşlarınca Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Kararı kapsamında, ithalatı gerçekleştirilenler dahil oluşmak için, ithal edilen standart işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa İstanbul EKMEK tarafından yayınlanan rafineriler listesindeki rafinerilerce üretilmiş olması ve üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya bile amblemini taşıması mecburi olacak. DİR Kararı kapsamında, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan Türkiye’de beledi kişilerce, beherglas ithalat işleminde 20 kilogramı aşmamak için, ölçün işlenmemiş kıymetli beyaz zehir ithal edilmesi türlü olacak. Bu dış alım işlemlerinde, ithalatçı marifetiyle, minimal olarak ölçün işlenmemiş bulunmaz madenin formu (külçe/amerikan bar/granül), külçe/amerikan bar cinsi, ağırlığı, adedi, rafinerisi, arıtımevi ülkesi bilgilerinin gümrük idarelerine bildirme edilmesi gerekecek. İşlenmemiş kıymetli beyaz zehir ithalatı işlemlerine ve mevdu dahilde işleme izinlerine ilişik verilerin paylaşımı, Kaynak ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ortada imzalanacak protokolle belirlenecek asıllar ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek. Kaynak ve Maliye Bakanlığı, işlenmemiş kıymetli beyaz zehir ithalatını süre, hacim, dirilik, iş ve mebde bazında kısıtlamaya, ithalat yapacakların sağlaması gereken şartları, anahtar düzenlerine ilgilendiren uymakla görevli olacakları esasları, Bakanlığa yapacakları bildirimleri, bu bildirimlerin suret ve sürelerini belirlemeye yetkili olacak.
Share: