İSKİ Müdürü: Her ay 500 milyon lira celi veriyoruz

İstanbul Akarsu ve Lağım Döşemi İdaresi (İSKİ) Umumi Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul’daki sürdürülebilir su yönetimi konusunda ortaya sâdır son durumla ilişkin basın toplantısı düzenledi. Farklı laf başlıklarına değinen Mermutlu, İSKİ’nin temas ay 500 milyon teklik yıldızlı verdiğini ifade ederek zam talepleri olduğunu vurguladı. Mermutlu, İstanbul’un akarsu tarifesi uygulayan büyükşehir belediyeler arasında 23’üncü tam olduğunu ifade ederek, “İstanbul için gerçekleştirdiğimiz projeler yapısı bakımından teferruatlı soluklu ve erdemli ömre bedel projeler. Bu projeleri gerçekleştirirken tabii kim ekonomik kaynağa gerekseme duyuyoruz. Hep bu yatırımları gerçekleştirirken halis soy kullanıyor ve gelirlerimizin yetişkin tıpkısı kısmını akarsu faturalarından elde ettiğimiz varidat oluşturuyor. Bilcümle yatırım ve pres giderlerimizin kocaman tıpkı kısmını İstanbulluların ödediği su paralarıyla karşılıyoruz. Bildiğiniz üzere son 3 yıldan beri İstanbul’birlikte akarsu fiyatlarında mefret benzeri artış olmadı. Derakap kolaylıkla 3 yıl önceki yani 2019 yılı başındaki fiyatlarla işletme ve yatırımlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz.” dedi.Bu tarifenin vahit fiyatı ise 5.56 TL’dir. 5.56 TL’ye verdiğimiz 1 metreküp suyun parası ile hem içmece suyu hem dahi atıksu yatırımlarımızı ayrımsız zamanda birlikte işletmemizi yapıyoruz. Neşelilik giderlerimizi karşılıyoruz. Personel giderleri ile kimyevi bap masraflarımızı karşıladığımız gibi. Ayrıca bu 5.56 lira ile evlerden çıkan atılan suyu de topluyor ve çevreye kötülük vermeden bertaraf ediyoruz. İSKİ Müdürü: Herhangi Bir ay 500 milyon liralık meydanda veriyoruz Bu değer, 30 büyükşehir belediyesinin uyguladığı akarsu tarifeleri içerisinde 23’üncü sıradadır. Çokça altın İstanbulların birlikte ölçüm edeceği gibi şu anda konutlarına mevrut faturaların içerisinde bildirme ucuzu İSKİ faturasıdır. Biz makul aralıklarla su tarifesinde artışlar temenni ettik. Ancak bu genel kurulumuz vasıtasıyla akıllıca görülmedi. Serencam dönemde dünyada ve ülkemizde ortaya sâdır hesaplı gelişmeler sonucu idaremizin harcama kalemlerinde, enflasyonun çokça üstünde artışlar gerçekleşmiştir.” Mermutlu, “Ayrıksı giderlerle gelişigüzel hep 10 bilyon 364 milyon teklik olarak onaylanan 2022 yılı bütçemiz, maliyetlerde yaşanan akıbet artışlar zımnında, şimdiden, 15 milyar liranın konusunda çıkmıştır.Fakat, dünyanın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu hesaplı şerait, akarsu vahit fiyatlarında artış yapmayı tıpkısı zorunluluk haline getirmektedir. Bu ekonomik gerçekler ışığında aynı eşit ayarlamasının muktezi olduğunu kamuoyu ile tutmak istiyoruz. İSKİ her kamer kısaca 500 milyon lira civarında bulutsuz veriyor ve yatırımlarını istediği şekilde gerçekleştiremiyor. Bu genişlik giderek telafisi tahakküm durumların ortaya çıkmasına hastalık olacak ve o durumda da alınacak önlemler yarar etmeyecektir. Bilcümle bu durumları göz uğrunda bulundurarak ayrımsız zamanda umumi heyet başkanımız olan İstanbul Büyükşehir Belediye Reisi Ekrem İmamoğlu ’ndan, İSKİ Genel Kurulunu alışılmadık toplantıya çağırmasını ve su tarifesinin acil namına görüşülmesini murat ettik. Kendilerine hizmet etmekten balaban onur duyduğumuz İstanbulluların bizleri tatlılıkla karşılayacağına inanıyor hepinizi bağıntı ve tırsmak ile selamlıyorum.” dedi.İşletmeler bizim amacıyla majör. Yani suyun musluklardan akıtılması öncelikli ancak hangi tamam İstanbul’un ihtiyacı olan yatırımlar gecikir. Tığ yatırımları programlayarak, öteleyerek bu açığı kapatırız fakat yatırımların ötelenmesinin dahi esasen İstanbul halkına faturası olacaktır. Temsil müsilaj ile ilişkin yatırımlarımız var, arıtma tesisleri inşaatlarımızın bütünü gecikir. Remiks oranıyla ait çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşlarımız çalışıyor, umumi kurula sunacağız ve inşallah bizim de istediğimiz bire bir zammı verecekler.” diyerek konuştu..
Share: