İplik ithalatındaki önlemlerde süre sürdürme soruşturması

Evcil üreticinin aleyhine yapılan ithalatla ilgilendiren bazı bazı soruşturmalar açılıyor. Tecim Bakanlığı yoluyla hazırlanan “İthalatta Sığınma Önlemlerine İlişkin Manifesto”, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle soruşturmaya ait asıllar ve esaslar belirlendi. Buna göre, 21 Teşrinievvel 2019’daki Cumhur Reisi Kararı ile yürürlüğe konulan “Tasni veya Başka Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Sığınma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar” kapsamında geçerli korunma önleminin süresinin uzatılması üzere domestik üreticiler eliyle yapılan referans neticesinde anket açılması kararlaştırıldı. Başvuruya istinaden yapılan ön inceleme esnasında, bulunan korunma önleminin yürürlüğe girmesiyle ithalatın çevre payında düşüş yaşandığı, evcil üreticilerin soylu erki göstergelerinde makul ölçüde toparlanma olduğu belirleme edildi. İthalatta Sığınma Önlemlerini Istimara Oturmuş, dehalet önlemi temdit soruşturması açılmasına toplantıya katılan üyelerin görüş birliğiyle değişmeyen verdi.
Share: