İOKBS başvuru formu 2022: Bursluluk Sınavı başvurusu kuşkusuz yapılır, şartları nelerdir?

2022 yılı İOKBS başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yoluyla planlı ve 5, 6, 7, 8, tedarik sınıfı, 9, 10, 11’inci sınıfların katıldığı İOKBS Bursluluk Sınavı üzere müracaat formunun doldurulması gerekliyor. Burs almaya ihtiyacı olan öğrenciler imtihan tarihi ve başvurusu amacıyla lüzumlu bilgiler MEB İOKBS 2022 kılavuzunda düz alıyor. Umum dershane seviyelerine dörder alternatifli 100 sorunun sorulacağı İOKBS başvuruları amacıyla akıbet dolaşma muhtemelen oldu. Tamam OKBS başvuru formu 2022 kuşkusuz doldurulur? İOKBS (Bursluluk sınavı) başvuru hangi devir, şartlar neler? Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel yetişek ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının tedarik sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında eğitim gören öğrenciler özelinde düzenlenen sınav, 4 Eylül Aksata haset yapılacak. Sınav sonuçları, 23 Ilkgüz 2022’de “www.meb.gov.tr” genel ağ adresinden zar edilecek. Adaylar imtihan başvurularını, 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri beyninde gerçekleştirecek. Referans şartlarını haiz öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce dizge üzerinden onaylanacak.

Öğrenci velisi, çocuğunun referans şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü ekol müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, mesafe numarası, alacağı sınav tedarik hizmeti kadar bilgiler sınav tarihinden yer beş altı 7 çağ geçmiş yayımlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti yahut Şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı almak,

Mevzuatta belirtilen pusat ve akseptans şartlarını taşımak,

Ortaokullar, mortocu hatip ortaokulları yahut hususi eğitim ortaokullarının 5 ’inci, 6 ’ncı, 7 ’nci ve 8 ’inci sınıfları ile lise kurumlarının tedbir sınıfı, 9 ’uncu, 10 ’uncu ve 11 ’inci sınıflarında mektepli kalkmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında ekol tahrif yaptırımı/cezası almamış başlamak,

Ailenin tıpkı önceki finansal yıla ilgilendiren yıllık gelir toplamından duygusal başına sakıt kesin miktarın, ortamında bulunulan finansal yılın Merkezî Idare Bütçe Kanunu ’nda belirtilen Ulusal Eğitim Bakanlığı ekol pansiyon ücretinin genişlik azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddesel imkânlardan mahrum mevcut olmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından birey başına sakıt bütün miktarın 2022 Finansal Yılı için tayin edilen 18.160 (onsekizbinyüzaltmış) TL ’yi geçmemesi gerekir. Eş gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği parçalanmamış gelirleri asıl alınacaktır.    

Share: