İnternet üzerinden havale ita oranı yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yoluyla,  2021 yılına ilgili Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması” sonuçlarını yayınladı. İnternet üzerinden hususi tasarruf için mal veya hizmet siparişi veren evet de satın alan 16-74 gözyaşı grubundaki bireylerin oranı 2021 yılında yüzde 44,3 olarak gözlenirken esbak yıl yüzdelik 36,5 idi. Cinsiyete göre genel ağ üzerinden mal yahut bakım siparişi ödeme evet bile satın alma oranı erkeklerde yüzdelik 48,3 iken kadınlarda yüzde 40,3 oldu. Bu ululuk, benzeri esbak yıl sırası ile yüzdelik 40,2 ve yüzde 32,7 adına gözlenmişti. İnternet üzerinden mülk veya bakım satın alan ya bile havale veren erat, para veya hizmet mübayaa evet üstelik havale ita zamanlarına göre incelendiğinde yüzdelik 32,4’ünün sonuç üç ay zarfında (2021 yılı geçmiş üç ayı) alışveriş yaptığı görüldü. Bu oran geçen yılın ayrımsız döneminde yüzde 23,9’du. İnternet üzerinden 2021 yılının önce üç ayı içerisinde para siparişi veren evet birlikte satın düzlük bireylerin yüzde 70,7’si giysi, başmak ve aksesuar satın aldı. Bunu yüzdelik 40,8 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar, yüzde 33,4 ile besin ürünleri, yüzdelik 28,7 ile kozmetik, görk ve sağlık ürünleri, yüzde 27,7 ile basılı betik, yıllık, ceride ve yüzde 27,6 ile saflık ürünleri, zatî hizmet malzemeleri izleme etti.
Share: