İnsansız araçlardan oluşan Türkiye’nin sayısal birliği IDEF’te

Türk defans sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız gelgel (İHA) ve karaca araçlarının (İKA) gelişigüzel sürü halinde fariza yapabildiği dijital bağlanak” ilk kez 15’inci Uluslararası Defans Sanayii Fuarı’nda sergilenecek. HAVELSAN’ın “sayısal irtibat” çalışması, 4 farklı soy İHA ve 3 farklı cins İKA ile uçuş ve geliştirme testleriyle kalburüstü şekilde sürüyor. “Sayısal temas” konseptinin mehabetli bir parçası olan tümleşik özerk robotik sistemler geliştirilmesi kapsamında; sürü ve mızıka halinde fariza yapabilen otonom İHA ve İKA’ların zat aralarında haberleşerek beraberinde elektrik icra etmesine müteveccih yetenekler sahada denenmeye başlandı. İnsansız araçlardan oluşan Türkiye’nin dijital birliği IDEF’te-Videoteyp Bütünleşik katışık takımların haberleşmesi ve artırılmış genişlik farkındalığı ile İKA operasyonlarının İHA destekli yürütülmesine müteveccih tekniklerin ve teknolojilerin düz denemeleri gerçekleştiriliyor. HAVELSAN BAHA özerk İHA ile verilebilecek görevlere müteveccih hazırlıklar tamamlandı. Barkan İKA, gelişmiş özerklik özellikleri ile kendini ispatladı ve acun çapında aynı kabiliyet dizisine eş kuzuluk getirildi. Katışık derinti görevleri için kazanılan enfrastrüktür ile “süper zeka” diye niteleyerek tanım edilebilecek, sahadaki tümleşik robotik özerk sistemlerin elde ettiği veriyi harmanlayan, ortaya önce bakışta fark edilmeyen bilgi ve bilgileri çıkartan sistemler konusundaki icraat de hızlandırıldı. HAVELSAN, bu çalışmalarda geliştirdiği ibdai donanımlar ve yazılımlarla teknolojinin arz uç noktalarında iddiasını ortaya koyuyor. IDEF kapsamında 19 Ağustos’ta “Geleceğin Orduları: Sayısal Birlikler” paneli gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Defans Sanayii Başkan (SSB) Yardımcısı Büyüklük Sami Tüfekci moderatörlüğündeki panelde, SSB Başbuğ Yardımcısı Mustafa Garaz Şeker, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, SSB Müşavere ve Icra Oturmuş Üyesi Ferik Firar Zekâ Asker, Defans ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği Umumi Heyet Başkanı Osman Okyay, HAVELSAN Umumi Heyet Başbuğ Vekili Prof. Dr. Hacı Yüksek Yalan konuşmacı adına düz matlup. Panelde, “Sayısal Birlik Yeteneğin, Siber Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi”, “Dijital Kontak Yeteneğinin, Kumanda Taharri ve Harekat Fonksiyonu Yönünden Değerlendirilmesi”, “Sayısal Birliklerin Tarihsel Gelişimi/Savaş Tarihi Açısından İncelenmesi, Fatih Melik Mehmet ve Savaş Konseptinin Değişimi”, “Sayısal Ilişki Yeteneğinin, Yerel ve Milli Kendisine Geliştirilmesi Hususunun Defans Sanayi Açısından Değerlendirilmesi”, “Sayısal Birliklerin Teşkilinde Yenilikçi Teknolojilerin Önemi” başlıkları ele alınacak.