İnsanlığın kültürel varlığına dayalı yıpranmamış gelişme

KUL ’birlikte yapılan kullanılmamış benzeri araştırı, Cenup Afrika’daki ‘İnsanlığın Beşiği’nde vadi alan erken insan atalarının fosilleri önceden düşünülenden bire bir milyon yıldan daha bozuk olduğunu ortaya çıkardı. Johannesburg’daki Sterkfontein Mağaraları, dünyanın önceki insansı fosillerinin üçte birinden fazlasını barındırıyor. İnsanlığın Beşiği, Sterkfontein Mağaraları üstelik dahil görünmek için çeşitli taşıl içeren in yataklarından oluşuyor ve UNESCO Dünya Mirası Listesi ’nde yer alıyor. 936’daki önceki Australopithecus keşfinden bu yana, orada, “Hanım Ples'”namına adlandırılan ünlü aynı hominin kafa içi ve “Sıradan Basamak “namına bildik az daha tamlık ayrımsız iskelet dahil olmak amacıyla yüzlerce Australopithecus fosili bulundu. Sterkfontein’in Australopithecus fosillerinin çoğu, dünyadaki genişlik zengin Australopithecus taşıl yatağı olan “Örgen 4” adına adlandırılan sakat benzeri mağara dolgusundan çıkarıldı. Karı Ples ve Hasis Basamak kalıntılarını de içeren Örgen 4’ün yaşı sakat yüzyıldan çok aynı süredir tartışılıyor ve tahminler iki milyon sene ile iki buçuk milyon yıl beyninde değişiyor.