İnşaat maliyetleri yükseliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Ekim ayında bir eski ayak tabanı bakarak yüzde 4,75, tıpkı geçmiş yılın ayrımsız ayına bakarak yüzdelik 41,93 arttı. Aynı eski ayak tabanı göre malzeme endeksi yüzdelik 6,15, işçilik endeksi yüzde 1,06 yükseldi. Ayrıca aynı esbak yılın tıpkısı ayına göre gereç endeksi yüzde 50,47, işçilik endeksi yüzde 22,62 arttı. Çatı inşaatı maliyet endeksi, tıpkı geçmiş aya bakarak yüzde 4,37, benzeri eski yılın benzeri ayına göre yüzde 42,13 arttı. Tıpkısı esbak aya bakarak gereç endeksi yüzdelik 5,69, iş endeksi yüzde 0,98 arttı. Antrparantez tıpkısı eski yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,98, iş endeksi yüzde 22,64 yükselerek gerçekleşti. Çatı dışı yapılar amacıyla inşaat maliyet endeksi, ayrımsız geçmiş ayak tabanı bakarak yüzde 6,04, benzeri geçmiş yılın ayrımsız ayına göre yüzde 41,24 arttı. Ayrımsız eski ayak tabanı göre materyal endeksi yüzde 7,69, işçilik endeksi yüzdelik 1,34 arttı. Ayrıca bir eski yılın bir ayına göre gereç endeksi yüzdelik 48,78, iş endeksi yüzde 22,52 artım yaşadı.
Share: