İnşaat izinleriyle ilgili harçlar bir tane seferde alınabilecek

Türkiye Balaban Ulus Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda akseptans edilen İcra ve İflas Kanunu ile Ara Sıra Kanunlarda Mübayenet Yapılmasına Dair Yasa, Resmi Gazete’da yayınlandı. YAPI KULLANMA İZNİ HARCI İLE CİNS TASHİHİ HARCI BIR TANE SEFERDE ÖDENEBİLECEK Yapı istimal izin belgesi verilmesi sırasında yapı istimal izni harcı ile temel tashihi harcı belediyelerce bir tane seferde alınabilecek. Yapı kullanma cevaz belgesi planlı eksiksiz yapıların gerçeklik değişikliği işlemleri doğrudan doğruya yapılacak. Uray Gelirleri Kanunu’na eklenen maddeyle hisse senedi etme kolaylığı reformları kapsamında birleştirilen bazen inşaat izinleri prosedürlerine vabeste olan harçlar, denk ve ücretler da çatı ruhsatı başvurusu ile tek seferde ödenebilecek. Motorlu vesait zorunlu mali yüklülük sigortası kapsamındaki ödence hesaplamalarında yapılan düzenlemeye göre, değer kaybı tazminatında aracın çevre değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak. Kamulaştırmasız fiili el koyma veya hukuki ahali atma davalarında, mahkemenin denk ve ödence hakkındaki hükmünün icrası, emlak dünyalık ile ilgili ayni hukuk kapsamındaki kararların icrasına ilgili hükümlere göre namına getirilecek.
Share: