Inhina niteliğinde değişikliğe bozukluk olacak ekleme tezahür yolda

Milyonlarca memuru ilgili 3600 munzam ses seda zammıyla ilgilendiren icraat, şişko iş sözleşmesi sürecinde bayram verildiği üzere başlatılmıştı. Mecliste görüşülmesi beklenen arz mehabetli konuların başında “melfuf alamet” geliyor. Memurların aylık hesabında beğenilen ölçütlerden birisi olan ek tezahür rakamları unvan, bakım sınıfı ve derecelere göre ayrımlılık gösteriyor. Söz Gelişi ayrımsız şube müdürünün ilişik göstergesi 2200 iken onun emrinde çalışan bire bir memurun munzam göstergesi 3600 olabiliyor. Hazırlanacak yasa taslağı ile devreye girecek dizge, unvanlar arasındaki gösterge dengesizliği ortadan kaldırmayı amaçlıyor. 3600 katma ses seda ilk zor şartlarda müteharrik 2 milyona mümasil polis, abla, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmişti. Ancak sorunun sair memurin üzere bile arasında olmasıyla kapsamın genişletilmesi planlandı. Çalışmalar, 657 dar azamet memurları yasasının ilişik ses seda cetvelindeki umum unvanlar baştan değerlendirmeye alınarak, tamam memurları kapsayacak şekilde genişlediğinde şümullü bire bir hesaplama ile gerçekleşecek. söz konusu himmet amacıyla Faaliyet ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile alay malay Hazine Maliye Bakanlığı, Içtimai Düzenlilik Kurumu (SGK) ve Cumhurbaşkanlığı bürokratlarının ortak icraat yapacağı dillendiriliyor.Icraat sırasında ayn önüne alınacak konulardan birisi bile ilişik gösterge artışının kapsamı olacak. Yasanın detaylarında kimlerin bu artıştan elbet yararlanacağı, mahiye artışlarının kimleri kapsayacağı da değişmez olarak belirlenecek. Eklenmiş ödemenin artırılması en çokça şu anda genişlik birkaç maaş alanlar ve ödence alacaklara sıkıntı edecek. Konunu uzmanları artışın bürüt alınan maaşın tabanının yüzde 24 ’ünü aşamayacağını savunuyor. Maaşın çarpanları ve katsayıları alınan zamda dikme enerjik olacak. Katma tezahür yasalaştıktan sonradan Resmi Ceride ’üstelik uygulama tarihi yayınlanacak. Ve o tarihten bilahare hangi merhale memurun maaşını ve ikramiyesini bittabi etkileyeceği parçalanmamış olarak ortaya çıkacak. Maaşı etkileyecek unsunlar takatli çokça etmene bakarak saptanacağı için kemiksiz hesaplamanın şimdilik zor olduğu belirtiliyor. Konunun uzmanlarında o süreçten ilk yapılan eksiksiz hesaplamaların tahminlerin ötesine geçemeyeceği görüşü bilge. Ilişik göstergelerin yüzdelik 24 remiks öngördüğü düşünüldüğünde kesin olmamakla alay malay yer çok maaşlara şöyle yansayacağı hesaplanıyor: 6. Çevrim Toplu Uyuşma mahiye artışı sonrasında 2021 Orak Ayı maaşına göre, sendika üyesi ve bekar benzeri kamu memurunun remiks oranı: GÖREVİ-ŞU ANDAKİ MAAŞI- ZAMLI AYLIK Odacı 15/1 – 4 bin 348 liralık – 5 bin 391,52 teklik Reis 8/1 – 5 bin 508 lira – 6 bin 829,92 liralık Hoca-9/1 – 5 bin 872 lira – 7 bin 281,28 teklik Bacı 1/7 – 6 bin 334 teklik – 7 bin 854,16 teklik Memurların aylık hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan mülhak göstergedeki çoğalma kâin maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve mütekait maaşına yapacak.Devlet eğin düzem yöneticilerin faziletkâr olan maaşlarına ara sıra sınırlama getiriyor. Bu maaşlara kere, aşındırmak gibi ilişik ödemelerde aynı ölçün yakalayarak, zor olduktan sonraları aldıkları maaşların değişik memurların aldıklarının haddinden fazla üzerinde olmamasına ilgi ediliyor. Konunun uzmanları, erdemli maaşın üstelik benzeri sınırı olduğunu söyleyerek, mülhak göstergede bağan maaşlarda düzeltme yaşanırken, bu kesimin emekli ikramiye ve maaşlarına gayrı unvanlardan daha aşkın artım yapılmayacağı görüşünü taşıyor. Antrparantez ek sendrom artışının vakit kaybetmeden bulunan memurları mı yoksa tekaüt ergin memurları de mı etkileyeceği de yeniden iş gündeminde meydan algı. Ancak konuşulanlara bakarak, 3600 melfuf nişane hayata esbak olduğunda 30 senelik hizmeti bulunan sarıklı, polis güçleri ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu önder hatiplerin zor aylığı 943 teklik kalık olacak. Hemşireler ve başka önder-hatiplerin zahmetli aylığı1.063 liralık artış yaşayacak, sarıklı ve polisler ile eşitlenmiş olacak..