İnfaz himaye memuru tazminatını KDK eliyle alabildi

Amme Denetçiliği Kurumu (KDK), ayrıksı ayrımsız mesleğe geçmesi dolayısıyla istifa eden ve tazminatı ödenmeyen infaz koruma memurunun başvurusu üstüne, Ceza ve Tevkifevleri Umumi Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonucu tazminatın ödenmesini sağladı. KDK’den yapılan açıklamada, 2017 ile 2020 ortada 4B kapsamında sözleşmeli olarak Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nde müteharrik başvurucunun öğretmenlik kadrosuna atanmasının peşi sıra incizap ettiği aktarıldı. Çalıştığı süreye dayalı tazminat talebini Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğüne ileten yaşama, olumsuz yanıt alması konusunda KDK’ye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren KDK, mağduriyetinin giderilmesi için Ukubet ve Tevkifevleri Umumi Müdürlüğü yetkilileriyle mülakat yaparak başvurucunun durumunun baştan değerlendirilmesini murat etti. Bunun üzerine Ukubet ve Tevkifevleri Umumi Müdürlüğü, başvurucu sakat yürütüm dulda memurunun gelişim sonu tazminatının ödenmesine değişmeyen verdi ve konuyla ilişik KDK’ye bildirimde bulundu. Böylelikle, başvurucunun mağduriyeti giderilmiş oldu.
Share: