Ilmî araştırma: İnternette tanışan çiftlerin boşanma oranı 6 intaç çok

Son yıllarda internet kullanımının artmasıyla gelişigüzel kıpırdak icraat de hayatımızda önemli tıpkısı nümayiş oynuyor. Uzmanlar, sonuç yıllarda Tinder ve Bumble üzere korte uygulamaları yoluyla eşlerini seçen insanların sayısının arttığını söylüyor. NTV’da düzlük düzlük habere bakarak, İngiltere ’de yapılan kullanılmamış tıpkısı araştırı, internet üzerinden tanışan çiftlerin metrukiyet oranlarının, üniversitede yahut refik ve familya marifetiyle tanışanlara bakarak evliliğin evvel yıllarında şeş mezuniyet elan aşkın olduğunu ortaya çıkardı. bununla birlikte, çalışmaya göre boşanma oranlarındaki ayrımlılık 10 almanak evliliğe kadar bitmeme ediyor. Eşleriyle genel ağ üzerinden tanışanların yüzdelik 17’si yedi yıl bilahare boşanırken, karşılıklı bağlantılar tarafından tanışan çiftlerin yüzde 10’u boşandı. Araştırmayı fail Marriage Foundation ’un araştırma direktörü Harry Benson, bulguların huzursuz edici olduğunu söyledi. Benson, “Çalışmamızın bulguları, evliliğin önce yıllarında, bu şekilde tanışan çiftlerin, arkadaş, eş yahut komşuları marifetiyle tanışanlara nazaran, karşılaştıkları tamam zorluklarla başa geçmek amacıyla yeterli içtimai sermayeye veya çevrelerindeki mail destek ağlarına eş olmayabileceğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı. Anketi yürüten ahzüita araştırması danışmanı Savanta Comres ise genel ağ üzerinden tanışan çiftlerin; aykırı bağlantıların olmayışı, birbirleri üzerine vukuf toplamayı zorlaştırdığı için halihazırda iki ecnebi namına evlendiklerini söyledi. Benson, “Bulgularımız tek şekilde devir içi evliliği baltalamıyor ve kötülemiyor. Ancak güvenilir kaynakların ve sosyal desteğin henüz beş altı bulunduğu bağıntılı bire bir yabancıyı tanımanın risklerini ve zorluklarını vurguluyor.” dedi.