İlber Ortaylı, Milli Eğitim Şurası’nı değerlendirdi

20. Milli Terbiye Şurası’nın hususi önsezi komisyonlarına unsur adına yardım yüklemek için mevrut Prof. Dr. İlber Ortaylı, matbuat mensuplarına açıklama yaptı. Ortaylı, milli terbiye şuralarının haddinden fazla sakat tıpkısı anane olduğunu ve 1930’lardan beri yapıldığını belirtti. Mustafa Necatibey ve Hasan Mualla Yücel’in, Türkiye Cumhuriyeti’nin iki koskocaman Milli Eğitim Bakanı olduğunu hatırlatan Ortaylı, bu iki ismin fariza yaptığı dönemlerin birbirine karşıt edvar olmadığını söyledi. Bu dönemlerin, öğretmenin ferah yetiştirildiği ve çokça kaçınmak gösterildiği devirler olduğunun altını çizen Ortaylı, esbak dönemlerde Milli Eğitim Şunu yapıldığını ve bu şuralarda bazı kararlar alındığını kaydetti. Ortaylı, şunları kaydetti: “20. Milli Eğitim Bilimi Şunu’na çokça önem veriyoruz. Çünkü bazı sıkıntılar var, onların benzeri şekilde çözülmesi lazım. Bu bir toplumsal ve millî mesele, yani herkesin katılacağı bir şey. Birincisi anaokulları meselesi. Türkiye endüstrileşti, çalışan nüfusun sayısı arttı, analar babalar işe gidiyor. Yalnız anca iri kentlerde, itidalli sınıflarda değil, alt katmana kadar yayıldı. Büyüyen endüstrinin ve hisse senedi hayatının yükünü çocukların çekmesi makul değildir. Çocuklara asıl dilini çok âdeta yaşlarda belletmek lazım.” İlber Ortaylı, Milli Terbiye Şurası’nı değerlendirdi Özel okula karşı çıkmanın hiçbir anlamının olmadığını ve bu konuda Bakanlığın düzenleme yapması gerektiğinin altını çizen Ortaylı, devletin okullaşma oranının artması gerektiğini anlatım etti. Ortaylı, okulların canip ayraçları olan katalog, laboratuvar, tiyatro salonu ve spor eğitiminin düzenlenmesinin önemine işaret ederek, şöyle bitmeme etti: “Maatteessüf okuma çit eğitimi çokça değiştiriliyor Türkiye’üstelik. Tıpkı tohum halk yazması öğrendik biz, bir nesle bu hiç öğretilmedi. Bilahare başarılı benzeri ihtisas lisesi eğitimi tertiplenmişti. Söz Temsili Çamlıca’bile (Lisesi) Latince da derse konmuştur. Bu başarıyla gitti, bunun ürünlerini haddinden fazla bodur yolda gördük. Bunları ihmal edemeyiz, bu işlemler yapılacak. İhtisas eğitimi eşya, iki sene lisede umumi, iki sene üstelik his mümkün. Yani matematikçi yavru ile lengüist çocuk bir eğitimi göremiyor. Mücahede saatleri birbirine uymuyor. O bakımdan gâh ortaklıkların dışında bunun gitmesi geçişsiz. Toplumsal ulum lisesi eğitiminin düzenlenmesi geçişsiz. Sayıyı artırarak benzeri eğitim bilimi yayılmaz. Ilk örnekler gür verilecek. Herkesin birlikte bu işte seferber olması geçişsiz. Hepten Milli Eğitim Bakanlığı uzmanları, personeli ve öğretmenler değil hep. İnşallah alınan kararlar dolgunca uygulanır, iyi kararlar de alınır, müzaheret üstelik edilir. Bu bir eş maslahat Türkiye’da.”
Share: