İkinci çeyrekte aylaklık oranı yüzde 12,4 oldu

Henüz önceki üç aylık adına sunulan işgücü istatistikleri şimdi maaş adına yayınlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aynı önceki uygulamada bildirilen 2021 yılının ikinci çeyreğine ilgili işgücü istatistiklerini paylaştı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde sezon etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı ikinci çeyreğinde aynı önceki çeyreğe bakarak 184 bin dirilik azalarak 3 milyon 989 bin hayat oldu. Zaman etkisinden arındırılmış aylakçılık oranı ise 0,6 puanlık azalış ile yüzde 12,4 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye genelinde 15 ve henüz yukarı yaştaki kişilerde süreduran sayısı 2021 yılı Haziran ayında tıpkısı eski aya bakarak 823 bin güç azalarak 3 milyon 399 bin emanet olmuştu. İşsizlik oranı ise 2,5 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşmişti. Zaman etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı II. çeyreğinde tıpkı esbak çeyreğe bakarak 379 bin kişi artarak 28 milyon 234 bin kişi, zaman etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzdelik 44,4 oldu.çeyreğinde benzeri geçmiş çeyreğe göre 194 bin gönül artarak 32 milyon 222 bin sevimli, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne iltihak oranı ise 0,1 puanlık artma ile yüzdelik 50,7 adına gerçekleşti. 15-24 gözyaşı grubunu kapsayan güre nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış aylaklık oranı 2021 yılı II. çeyreğinde aynı önceki çeyreğe göre 1,5 puanlık azalışla yüzde 23,2, sezon etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1,6 puanlık artışla yüzdelik 32,3 oldu. Bu gözyaşı grubunda zaman etkisinden arındırılmış işgücüne iltihak oranı ise ayrımsız önceki çeyreğe bakarak 1,3 puan artarak yüzde 42,1 seviyesinde açıklandı. Sezon etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı II. çeyreğinde aynı geçmiş çeyreğe göre ekincilik sektöründe 21 bin hayat azalırken, endüstri sektöründe 143 bin dirilik, inşaat sektöründe 99 bin birey, bakım sektöründe 160 bin emanet arttı. İstihdam edilenlerin yüzdelik 17,2’si tarım, yüzdelik 21,5’i endüstri, yüzdelik 6,5’i yapım, yüzde 54,8’i ise hizmet sektöründe kaydedildi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerden işbaşında olanların sayısı 2021 yılı II.İşbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma saati benzeri eski çeyreğe bakarak 0,3 saat artarak 43,1 saat olurken haftalık çalışılan toplanmış saat ise ayrımsız eski çeyreğe bakarak 4 milyon 501 bin saat azalarak 1 bilyon 124 milyon 722 bin saat adına gerçekleşti. Zamana mecbur natamam istihdam, gizil işgücü ve işsizlerden oluşan aylak işgücü oranı 2021 yılı II. çeyreğinde tıpkı eski çeyreğe göre 2,4 nokta azalarak yüzdelik 25,4 oldu. Zamana mecbur kalık istihdam ve işsizlerin tümleşik oranı yüzde 17,6 iken, gizil işgücü ve işsizlerin tümleşik oranı yüzde 20,6 oldu. İşsizlik oranı 2021 yılı II. çeyreğinde benzeri geçmiş yılın tıpkısı çeyreğine göre 1,0 benek azalarak yüzde11,8 oldu. İşsiz sayısı ayrımsız önceki yılın bire bir çeyreğine göre 11 bin gönül azalarak 3 milyon 795 bin gönül namına gerçekleşti. İstihdam oranı 2021 yılı II. çeyreğinde aynı esbak yılın benzeri çeyreğine göre 3,3 puan artarak yüzdelik 44,7 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 595 bin kişi artarak 28 milyon 448 bin birey oldu. İşgücüne katılma oranı 2021 yılı II. çeyreğinde ayrımsız esbak yılın tıpkı çeyreğine bakarak 3,2 puan artarak yüzde 50,7 oldu.Sosyal asayiş kuruluşuna mecbur olmadan çalışanların bütün çalışanlar içindeki payını gösteren taşıt dışı çalışanların oranı 2021 yılı II. çeyreğinde ayrımsız esbak yılın ayrımsız çeyreğine göre 1,5 fakül azalarak yüzde 28,7 kendisine gerçekleşti. Tarım dışı sektörde anahtar dışı çalışanların oranı ise aynı esbak yılın benzeri çeyreğine bakarak 1,4 puan azalarak yüzde 16,5 ’e geriledi. İstihdamın yüzdelik 70’ini ücretli, aylıklı veya yevmiyeli çalışanlar, yüzde 4,7’sini işverenler, yüzdelik 15,8’ini kişi adına çalışanlar, yüzde 9,6’sını ücretsiz sülale işçileri oluşturdu. Ne eğitimde hangi istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı 2021 yılı II. çeyreğinde yüzde 23,5 oldu. Hangi eğitimde hangi istihdamda olan tüvana nüfusun sayısı ise 2 milyon 805 bin güç adına gerçekleşti. Aynı sene ve elan çok devamlı işsizlerin (etraflı devamlı işsizler) sayısı 2021 yılı II. çeyreğinde 1 milyon 312 bin güç oldu. İşsiz sayısının yüzde 34,6’sın tafsilatlı sürekli işsizlerden oluştu..
Share: